VÍTKOVICE, místo, kde žijeme a chceme žít
4. srpna 2015

VÍTKOVICE, místo, kde žijeme a chceme žít

VÍTKOVICE, místo, kde žijeme a chceme žít

 

Vážení spoluobčané,

MS ODS Ostrava-Vítkovice vybralo opět své zástupce, kteří se budou již pošesté v novodobé historii obvodu usilovat v nadcházejících volbách o Vaše hlasy.

ODS a naše místní sdružení se trvale prezentuje jako stabilní, čitelná a důvěryhodná skupina lidí, kteří mají jasný program a cíl, kteří se nebojí odpovědnosti a kteří své názory a hodnoty nemění podle aktuální společenské poptávky.

Hrdě se můžeme ohlížet zpět a vnímat proměnu dříve zdevastovaného a k likvidaci odsouzeného obvodu. S odstupem času můžeme zřetelněji vnímat vše, co se povedlo, stejně ale jako i to, co se dalo udělat lépe.

Se všemi dosavadními zkušenostmi, s vědomím dosaženého, s vizí o dalším rozvoji našeho obvodu, ale i s potřebnou pokorou a sebereflexí předstupujeme před vás, voliče, s žádostí o vaši důvěru a podporu formou odevzdaného hlasu.

 

 

VOLEBNÍ PROGRAM MS ODS OSTRAVA – VÍTKOVICE,

komunální volby do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Vítkovice

10. – 11. října 2014

 

NAŠE CÍLE:

Bydlení

Privatizací a významnými investičními prostředky jsme dospěli do stádia konečného počtu domů a bytů ve správě obvodu. Cílem dalších snah bude zajistit v obecních domech důstojné a kvalitní bydlení, zvýšit a podpořit zájem nájemníků o udržování čistoty a pořádku v domě a v neposlední řadě vytvořit podmínky pro lepší komunikaci nájemníků s úřadem.

 

Bezpečnost a ochrana pořádku

Zlepšení v zajištění pořádku a bezpečnosti občanů ve spolupráci s městskou policí i policií ČR je vždy jedním z hlavních bodů volebních programů. Reálné možnosti jsou však limitovány finančními možnostmi státního rozpočtu i platnými zákony ČR.

 Budeme usilovat o prohloubení spolupráce s oběma složkami naší policie, o posílení hlídek ve městě. Budeme klást větší důraz na osvětu a informovanost především dětí a seniorů o bezpečnostních rizicích.

 

Podpora podnikání

Máme eminentní zájem o zachování a rozvoj především malého a středního podnikání v našem obvodě, včetně společností Vítkovice a.s.,  Jsme připraveni pomoci vítkovickým živnostníkům v nastavení podmínek  pro jejich rozvoj, který m.j. pomůže ovlivnit snížení nezaměstnanosti. Budeme  usilovat o bližší spolupráci s Vítkovicemi, a.s.

 

Sociální oblast

Za samozřejmost považujeme nejen podporu fungování Domu s pečovatelskou službou na ul. Lidická, ale rovněž prohloubení spolupráce s Domy důchodců Sluníčko na ul. Syllabova a Magnolie na ul. Sirotčí ve Vítkovicích.

 

Školství

V minulých letech se nám podařilo restrukturalizovat systém základního školství v našem obvodě. Investicí do rekonstrukce školské budovy v ul. Halasově jsme vytvořili podmínky pro zajištění odpovídajícího vzdělávání dětí s různými studijními schopnostmi. Budeme podporovat zavedení předmětů, které pomohou ke zvýšení manuální zručnosti žáků.

Součástí školských zařízení našeho obvodu je také Základní umělecká škola v ul. Lidické. Budeme maximálně podporovat její zachování a další rozvoj.

Čistota obvodu

Čistotu obvodu považujeme za jednu z naších hlavních priorit, proto vždy budeme dbát na udržování čistoty a pořádku ve Vítkovicích.

 

Volnočasové vyžití

Obnova našeho obvodu posledních let postupovala ruku v ruce s oživováním jeho významné historie. Znovu jsme se tak mohli seznamovat s úžasným rozvojem Vítkovic v 19. a počátkem 20. století, znovu jsme si mohli začít uvědomovat krásu industriální architektury a hodnoty, které nám naši předkové zanechali. Je to základ, na kterém můžeme stavět a dále rozvíjet náš obvod. Chceme proto dále pokračovat v propagaci Vítkovic, podporovat rostoucí zájem o industriální turistiku.

 

Od realizované výstavby nových sportovních hřišť, především moderního víceúčelového sportovního střediska v lokalitě U Cementárny se špičkovou in line dráhou pro bruslaře, očekáváme zájem rekreačních i aktivních sportovců nejen z celého Ostravska, ale i ze zahraničí.