Kriminalita a Praha 5? Stále lepší statistiky
2. května 2019

Vladan Brenčič: Kriminalita a Praha 5? Stále lepší statistiky

Kriminality na území páté městské části nepřetržitě ubývá od roku 2013. Loni počet trestných činů meziročně klesl skoro o sedm procent. Jedním z důvodů je skoro třetinové snížení zločinů majetkového charakteru. Neméně důležitá je stoupající hladina objasněnosti. Ta už překonává 35 procent.

Musím alespoň touto cestou vyjádřit díky příslušníkům české i městské policie a samozřejmě také zástupcům hasičského sboru. Nebýt jejich profesionality, jen těžko bychom se mohli pochlubit takovými výsledky. Se zástupci bezpečnostních složek radnice Prahy 5 často pravidelně komunikuje, koordinuje například přípravu důležitých preventivně bezpečnostních akcí, řeší otázky týkající se veřejného pořádku. Jako člen bezpečnostní a protidrogové komise RMČ Praha 5 považuji pořádání zmíněných bezpečnostně preventivních akcí za nutnost. Víme, že u dětí i dospělých nacházejí značnou odezvu a lidé tímto způsobem získávají důležité informace k bezpečnostním otázkám. Vždyť loni bylo evidováno 21 trestných činů osob mladších 18 let. Ve třinácti případech šlo o majetkovou trestnou činnost, v pěti o násilnou, tři výtečníci svými spreji zdobili domovní zdi.

Každopádně chci poděkovat všem občanům Prahy 5, kteří dodržují zákony této země, jsou všímaví ke svému okolí, a neváhají spolupracovat jak s členy bezpečnostních složek, tak i se zástupci radnice páté městské části.

Vladan Brenčič

Vladan Brenčič

místopředseda MS ODS Radlice
kandidát ODS do ZMČ Praha 5

Více o autorovi