Bezpečnost nejen v Praze 5
19. září 2018

Vladan Brenčič: Bezpečnost nejen v Praze 5

(Pravá 5 ) Česká republika a Praha obecně patří mezi nejbezpečnější místa na světě. Přesto mám, a nejenom já, mnohdy pocit, že bezpečnost nebo udržování pořádku nejsou dostatečné. Stále existují místa, která nevyvolávají v lidech pocit bezpečí, a nezdá se, že by se vandalismus omezoval.

V oblasti bezpečnosti ale platí, že ať uděláte opatření, kolik chcete, nikdy jich nebude dostatečné množství. Jedním z kroků, který se nabízí, je zvýšit počet policistů. Ale v tomto případě platí, že kvantita musí být doprovázena kvalitou. To znamená, že když budeme mít v ulicích o sto procent strážníků více než dnes, nemáme ještě zaručenu o sto procent vyšší míru bezpečnosti a pořádku. Jde totiž také o to, jaká je náplň jejich práce. Stačí se podívat kolem sebe a zjistíte, že na veřejných prostranstvích abyste je často hledali jako jehlu v kupce sena. Místo zajišťování bezpečnosti rozdávají pokuty za marginální přestupky a spíše jen popuzují občany proti sobě, než aby si vydobyli autoritu a prestiž u široké veřejnosti.

Kde však vidím největší rezervy, to je v osvětové práci. I kdyby se městská policie nakrásně „přetrhla“, nic nepomůže bezpečnosti tolik jako osvěta mezi lidmi. Například aby dobře věděli, že nemají chodit sami na opuštěná místa, mají se zejména v noci vyhýbat určitým rizikovým lokalitám, střežit si své osobní věci jako oko v hlavě atd. S tím vším souvisí i protidrogová a protialkoholní prevence, především mezi dětmi na školách. Nejde totiž jen o to, řešit problémy související s těmito nešvary společnosti – mnohem efektivnější (a to i finančně) je jim předcházet. Když totiž problém sám o sobě nevznikne, bývá to vždy přínosnější, než když se ho pokoušíte „hasit“, a to i sebeúčinněji. V tom je obrovský dluh, který politici, a to i na komunální úrovni, vůči občanům mají. A bude potřeba k němu začít přistupovat odpovědně. Nejlépe již bezprostředně po těchto volbách!

Vladan Brenčič

Vladan Brenčič

místopředseda MS ODS Radlice
kandidát ODS do ZMČ Praha 5

Více o autorovi