JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

Životopis

Mám vysokoškolské právnické a ekonomické vzdělání. Působím jako vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle akademické pozice jsem i advokátem.

Členem ODS jsem od roku 1992. Během uplynulých cca dvaceti pěti let svého členství v ODS jsem vykonával funkce na místní a oblastní úrovni strany, byl jsem členem komise pro revizi stanov.

Od roku 2014 jsem zastupitelem městské části Praha 4, kde se věnuji zejména problematice péče o seniory, bezpečnosti a tématům týkajících se justice.

V roce 2017 jsem byl nominován kandidátem ODS pro volby do Poslanecké sněmovny PČR. Při vědomí si, že demokracie je neodmyslitelně spojena s odpovědností, při vědomí si toho, že právo musí sloužit lidem, zaměřuji se na fungování justice, přičemž se nevyhýbám ani diskusi o přímé volbě soudců ve všeobecných volbách. Mezi moje další témata pak patří postavení a konání České národní banky anebo podstata a smysl akciových společností a akciových burz, včetně jejich poslání pro širokou veřejnost.

 

Články (3)

Další články