Mgr. Bc. Kateřina Bartošová

zastupitelka městské části

Životopis

Po absolvování vysokoškolských studií jsem se vydala sbírat své první pracovní zkušenosti do automobilového průmyslu. Prožila jsem roky náročného života ve světě vyžadujícím více než 100% nasazení a zároveň jsem služebně procestovala půl světa a naučila se komunikovat a vyjednávat v šesti světových jazycích (mj. mandarínštině), z nichž většinu ovládám dodnes. Zlom v mém životě znamenalo narození syna Tobiáše v roce 2006. Uvědomila jsem si skutečný význam rčení „všude dobře, doma nejlépe“ a vrátila se do rodných Čech. V té době začala má politicko-úřednicko-odborná kariéra nejprve na Ministerstvu zemědělství a posléze na Ministerstvu obrany. Od roku 2014 pracuji jako bezpečnostní ředitelka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a mám tak možnost uplatňovat své zkušenosti a věnovat se stále se rozvíjející problematice bezpečnosti a bezpečnostních technologií. A právě tato témata - bezpečnost a okamžité zavedení moderních informačních technologií v rámci Prahy 6 vidím jako jedny z nejdůležitějších, kterými bych se chtěla zabývat!

Články (2)

Další články