Michal Drnovský

člen místního sdružení

Tomkova 9
702 00  Ostrava – Moravská Ostrava
ČR

Životopis

Narodil jsem se 13.červenc e 1973 v Ostravě. Zde také nepřetržitě žiji, z toho posledních více než dvacet let ve společném svazku s manželkou Janou, se kterou vychováváme naše dva syny. Letos osmnáctiletého Michala a rovněž letos patnáctiletého Vojtěcha. Svůj profesní život jsem zasvětil energetice. Ihned po maturitě, jsem nastoupil, do dnes již neexistující firmy Severomoravská energetika.  Po jejím rozpuštění ve strukturách společnosti ČEZ, jsem ve své práci pokračoval již jako zaměstnanec této naší největší energetické společnosti. Je tomu tak dodnes. Pracuji v úseku údržby sítí, kde je mou stěžejní činností starost o bezvadné fungování distribuční soustavy.

Členem ODS jsem od roku 1997. V následných komunálních volbách, jsem byl zvolen do zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Jih.  Od Té doby jsem po tři volební období pracoval v Komisi pro volnočasové aktivity, protidrogovou prevenci a sport.

Společným jmenovatelem mých nepracovních činností je sport. V dnes znovuzrozeném fotbalovém klubu Vítkovice, jako člen tehdejšího občanského sdružení, jsem se podílel na pořádání turnajů a zápasů a organizováním cest k nim. Pomáhal jsem se zajišťováním sponzorů a tím k alespoň nepatrnému uspokojování potřeb malých fotbalistů. Po pádu klubu do insolvence, jsem aktivně spolupracoval na záchraně klubu. Další činnost souvisí s mým působením v zmíněné komisi. Jsem také zakládajícím členem občanského spolku, sdružujícím fanoušky italského fotbalového klubu AC Milán, se kterým kromě cest do Itálie za fotbalem, pořádáme i na území České republiky veřejnosti přístupné akce zejména sportovního charakteru.

Jsem antikomunista. Mám velice rád naši zemi a náš kraj. Naprosto neskromně se řadím mezi slušné lidi. Zastávám a zároveň vedu své děti k vizi světa, ve kterém se nelže, nekrade a nezabíjí. Světa, ve kterém nejvyšší hodnotou je lidský život. Vybízím k podobnému vidění i své okolí.  Nabízím své dlouholeté zkušenosti z oblasti volnočasových aktivit a drogové prevence. Dále zkušenosti související s výkonem mého povolání. A ve své osobě žijící důkaz, že ODS není stranou pouze bohatých lidí. Že člověk může být opravdu šťastným, jen tehdy, když proto sám něco udělá.