Ing. Richard Benýšek

místopředseda místního sdružení