Mgr. Petra Havlínová

členka místní rady

Životopis

Narodila jsem se 20. 11. 1978 v Turnově. Po absolvování středoškolských studií jsem vystudovala obor Vědecké informace a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Ráda vzpomínám na práci v Krajské vědecké knihovně v Liberci, nastoupila jsem krátce po jejím nastěhování do nové budovy a všichni jsme byli nadšení z toho jak krásný a důstojný prostor je čtenářům k dispozici. Z knihovny jsem odešla pracovat na Krajský úřad Libereckého kraje, odtud na Pozemkový fond ČR a posléze Ministerstvo spravedlnosti ČR. Působila jsem v několika manažerských pozicích, získala jsem řadu zkušeností s řízením organizací. V současné době se zabývám možnostmi rozvoje zahraničního obchodu s orientací na postsovětské státy.

Do ODS jsem vstoupila v roce 2008, jsem členkou Oblastní rady ODS Liberec. V roce 2013 jsem byla členkou Odborné komise ODS pro spravedlnost.

Ráda čtu a poznávám svět.