Kandidátní listina ODS – Komunální volby 2018Mgr.,Bc. Lucie Kubálková Kalhousová

kandidát č. 3 – Jaroměř

Povolání: učitelka
Politická příslušnost: nezávislá kandidátka

Životopis

  1. Můžete se prosím ve stručnosti představit (vzdělání, povolání, rodina, zájmy…)?

 

Jmenuji se Lucie Kubálková Kalhousová. Narodila jsem se v roce 1980 v Jaroměři,  kde také většinu svého života bydlím. Po absolvování zdejšího gymnázia jsem vystudovala bakalářský obor politické vědy na Univerzitě Hradec Králové, na který jsem navázala magisterským studiem politologie na Univerzitě Karlově v Praze. Na Univerzitě Karlově jsem rovněž vystudovala učitelství anglického jazyka a literatury. Rok 2005 pro mě byl důležitý hned z pěti důvodů, protože jsem v tomto roce dokončila studium politologie, vdala jsem se, přestěhovala do Jaroměře – Semonic , začala spolupracovat s Evropským vzdělávacím centrem v Hradci Králové a nastoupila jako učitelka angličtiny na Základní školu Na Ostrově. Zde jsem pracovala až do konce školního roku 2015/2016, kdy jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Většinu času věnuji našemu dvouletému synovi, který je pro mě i mého manžela velkým zdrojem radosti.

Nejlepší formou odpočinku je pro mě zahradničení a cestování.

 

  1. Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti s komunální politikou?

 

Považuji za samozřejmé zajímat se o dění ve svém okolí a aktivně se na něm podílet. Proto jsem také vstoupila do Osadního výboru Semonice, kde poslední dvě volební období vykonávám funkci předsedy. Velmi si vážím důvěry ostatních členů Osadního výboru a jsem hrdá na to, co se nám společnými silami podařilo dokázat. V současné době chystáme pro veřejnost z blízkého i vzdálenějšího okolí pět akcí v roce, které se staly neodmyslitelnou součástí života obce a ve kterých nás Město Jaroměř podporuje. První akcí roku je Beseda s cestovatelem následovaná Vítáním jara v Semonicích. Přelom května a června zpestřuje především dětem Dětský den. Na druhou zářijovou sobotu připadá tradiční oslava sklizně (Hruškobraní, Bramborobraní, Švestkobraní, …) a dobu předvánoční charakterizuje Mikulášská besídka spojená se slavnostním rozsvěcením stromu.

Aktivně komunikujeme s řadou odborů Městského úřadu v Jaroměři či Technickými službami Jaroměř, nasloucháme svým spoluobčanům a snažíme se zlepšovat podmínky pro život v obci. Kromě jiného se nám také s podporou Města podařilo vybudovat v Semonicích dětské hřiště, které zde zoufale chybělo.

 

  1. Pokud byste se stala zastupitelkou, jaké jsou Vaše hlavní priority?

 

Byla bych ráda, pokud by se podařilo aktivizovat lidi z různých oblastí, aby se rozhodli spolupodílet na životě ve svém okolí. Aby se zbavili svého rozčarování z neutěšeného politického vývoje a uvědomili si, že každý jedinec může vykonat velký kus práce a pokud pro svou cílovou oblast získá více „parťáků“, může se z výsledků radovat velmi brzy.  Ze svých mnohaletých zkušeností z Osadního výboru Semonice vím, že je to možnéJ Takové lidi či organizace by mělo naše město maximálně podporovat, protože vlastně pracují za ně.

Lidé ve všech částech Jaroměře by také měli získat pocit, že jejich prostředí vzkvétá, bez ohledu na to, zda žijí v centru nebo na okraji.

V neposlední řadě mě jako učitelku velmi zajímá oblast vzdělávání, protože to je investice do budoucnosti nás všech.