Bc. Marie Paděrová

zastupitelka městské části
členka oblastní rady
členka místní rady