Bc. Marie Paděrová

zastupitelka městské části
členka místní rady