Ing. Magdalena Horská, CSc.

místopředsedkyně místního sdružení