23. května 2016 (pondělí) v 17:00, Jihlava

místo: Hotel Gustav Mahler Jihlava, velký sál, Křížová 4, Jihlava

téma: Vzdělání je budoucnost našich dětí (vzdělávání)

hosté: Miloš Vystrčil, Zdeněk Geist

Programové cíle

CÍL 1: ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

 • Jednoduché vzdělávací cíle a dokumenty
 • Omezení byrokracie ve školství
 • Návrat pravomocí ředitelům škol
 • Zachování jediné úrovně státní maturity

CÍL 2: PODSTATNÉ ZVÝŠENÍ PLATU UČITELŮ

 • Zvýšení netarifní části platů pro učitele
 • Zvýšení platů dobrých učitelů bez ohledu na délku praxe – rozhodují hlavně výsledky.
 • Nárůst průměrného platu učitelů nad 35 000 Kč měsíčně
 • Potřebné peníze půjdou převážně z rezortu MŠMT omezením nesmyslných „podpůrných“ projektů.

CÍL 3: SPRAVEDLIVÉ A EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ

 • Stejný příspěvek na žáka stejného věku napříč republikou
 • Finanční bonusy jen pro nižší stupně malotřídních škol na vesnicích
 • Odmítnutí nového systému financování regionálního školství připravovaného současnou vládou, který způsobí finanční rozvrat školství.

CÍL 4: ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ

 • Zapojení podnikatelů i drobných živnostníků do učňovského školství – rozvíjení duálního modelu vzdělávání
 • Příspěvek pro živnostníka, který vzdělává učně v oboru.
 • Celou profesní část vzdělání může učeň absolvovat u živnostníka, na závěr pouze složí učňovskou zkoušku, která ověří jeho znalosti

CÍL 5: ZABRÁNĚNÍ CHAOSU

 • Zastavení nepřipraveného pokusu o inkluzi žáků, kteří na základní školu nemají mentální kapacitu.
 • Nechceme rušit speciální školství
 • Zrušení ideologických projektů ministryně Valachové – povinného předškolního vzdělávání, jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a dalších socialistických návrhů.