| nový účet » zavřít pole přihlášení
Sociální dávky potřebným. Ne těm, kdo je zneužívají.

ODS pro adresnější sociální systém

  • Sociální služby musí být efektivnější a úspornější. Kraje budou vytvářet střednědobé plány sociálních služeb odpovídající skutečné potřebě.
  • Podpoříme dlouhodobé financování sociálních služeb nejméně na 3 roky, ne z roku na rok. To přinese větší stabilitu systému pro jeho klienty i pracovníky.
  • V sociálně vyloučených lokalitách posílíme sociální terénní práci. Pravomoci sociálních terénních pracovníků musí být posíleny o možnost odnětí dávek.
  • Zavedeme exekuce dávek životního minima pro chronické neplatiče správních deliktů, kteří od státu dostanou jen existenční minimum.
  • Prosazujeme zákaz podnikání pro firmy, které opakovaně a masově zaměstnávají pracovníky nelegálně a připravují tak stát o odvody.
  • Zjednodušíme podmínky pro zřizování miniškolek a firemních školek, daňově je zvýhodníme a umožníme domácí předškolní péči o děti za limitovanou úplatu.
  • Daňově zvýhodníme členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči. Podporujeme tak jejich pobyt v rodinném prostředí.
  • Zapojíme soukromý sektor do výstavby a nabídky sociálního bydlení, který by mohl získat potřebné garance díky komerčnímu pojištění.

Sociální dávky potřebným. Ne těm, kdo je zneužívají.

Sociální cítění není výsadou pouze levice, která slibuje sociální jistoty bez ohledu na ekonomickou realitu. Její představa masivního zvyšování sociálních výdajů na úkor zadlužování státu je v dnešní ekonomické situaci cestou do chudoby širokých vrstev obyvatel.

Prosazujeme skutečnou solidaritu s potřebnými, ne s těmi, kdo peníze daňových poplatníků zneužívají. Rozlišujeme příliš nákladné budování „sociálního státu“, na který nejsme schopni si vydělat, a efektivní sociální systém v možnostech naší ekonomiky.

Mapa dávky

Situace v EU

Ztráta konkurenceschopnosti Evropy ve světovém měřítku vede k propadu životní úrovně obyvatel řady evropských zemí, které si žily nad poměry. V některých z nich jsou vlády nuceny snižovat platy, důchody a sociální dávky o desítky procent.

Situace u nás nevyžaduje podobné dramatické kroky. Česká republika je zemí s nejnižší mírou chudoby v Evropské unii, v případě důchodců je tento ukazatel 4. nejlepší. Máme nejnižší přímé zdanění rodin s dětmi v Evropské unii. Rodiny se dvěma dětmi a jedním příjmem u nás v průměru podle OECD více od státu dostanou, než zaplatí na přímých daních.

Většina evropských zemí musí reformovat sociální a zdravotní systémy. Vyžaduje to nejen ekonomický, ale i demografický vývoj. Česká levice chce jít proti tomuto proudu.

Odmítá reformy a prosazuje zvýšení sociálních výdajů, což by rychle roztočilo nebezpečnou spirálu zadlužování. To je cesta do nejistoty a chudoby širokých vrstev obyvatel.

ODS prosazuje další posílení adresnosti sociálního systému, aby podporu dostávali pouze ti, kteří ji skutečně potřebují.

sdílet s přáteli
Krajské a senátní volby 2012 kandidáti ODS v krajských volbách kandidáti ODS v senátních volbách šance pro zodpovědné volební program fakta a mýty