| nový účet » zavřít pole přihlášení
Myslíme na budoucnost. Chceme stát a kraje bez dluhů.

Nebezpečné tempo zadlužování je veřejným nepřítelem číslo jedna. Proto chce ODS sladit rozpočtově odpovědnou politiku na centrální i krajské úrovni. Stát i kraje musí reformovat, snižovat vlastní výdaje a v první řadě šetřit samy u sebe.

Za poslední dva roky stát snížil výdaje v centrálních institucích o 80 miliard korun, z toho jen objem mezd zaměstnanců ve státní správě o 8 miliard korun. Stejně je možné se chovat na úrovni krajů, kde existují stále velké rezervy v efektivním nakládání se svěřeným majetkem.

ODS pro kraje bez dluhů

  • Snížíme celkové mzdové náklady krajských úřadů až o 10 procent. Pokud lze v takové míře snižovat objem mezd státních úředníků, lze totéž učinit i v krajích
  • V krajích snížíme provozní výdaje aspoň o 5 procent, mj. zrušením nebo sloučením zbytečných agend a využíváním on-line aukcí při nákupech služeb a materiálu.
  • Evropské peníze chceme v krajích nejvíce využít pro výstavbu infrastruktury a podporu zaměstnanosti. Operačních programů bude méně.
  • Omezíme prostor pro korupci a zvýšíme transparentnost rozdělování dotací snížením jejich počtu a razantním snížením objemu peněz na dotace.
  • Otevřeme regionálních železniční síť novým dopravcům. Konec monopolu Českých drah přinese cestujícím kvalitnější služby.
  • Zlevníme regionální dopravu zavedením mikrobusů či spojů na zavolání na málo vytížených spojích. Zlepšíme tím také dopravní obslužnost v regionu.
  • Udržíme vysokou kvalitu zdravotní péče v kraji. Bez restrukturalizace krajských nemocnic to ale nepůjde.
  • Přizpůsobíme střední školství demografickému vývoji pokračováním v co nejcitlivější optimalizaci jeho sítě a snižování počtu středních škol.
300%

o tolik vzrostlo zadlužení krajů za první tři roky vlády oranžových hejtmanů tam, kde je v čele krajů drží podpora komunistů

50%

o tolik zvýšili oranžoví hejtmani celkový dluh krajů v prvních třech letech své vlády

17%

o tolik stihli oranžoví hejtmani zadlužit kraje České republiky od ledna do prosince 2011

11%

tolik přidali oranžoví hejtmani na platech krajským úředníkům od roku 2008, zatímco centrální státní úřady platy snižovaly

Mapa dluhy

Veřejný dluh v EU

Situace v Evropě a především v eurozóně se dramaticky mění. Evropa ztrácí konkurenceschopnost a musí bojovat s nebezpečným zadlužováním, zvyšující se nezaměstnaností a zpomaleným růstem. Už 14 evropských zemí, z toho 8 zemí Evropské unie, požádalo o nějakou formu finanční pomoci.

Česká republika si v tomto srovnání vůbec nevede špatně. Nemá takové problémy jako řada jiných evropských zemí. Máme 7. nejnižší veřejný dluh v Evropské unii a zahraniční investoři úsporné politice u nás důvěřují.

Občanská demokratická strana je toho názoru, že je nutné a prospěšné sladit rozpočtově odpovědnou politiku na centrální i krajské úrovni. Chceme ukončit nebezpečný trend zadlužování krajů, které se v posledních třech letech zadlužovaly rychleji než stát.

Stát i kraje musí snižovat vlastní výdaje a šetřit v první řadě u sebe. V letech 2010–2011 klesly výdaje ministerstev o 80 miliard korun, z toho jen objem mezd zaměstnanců o 8 miliard. Totéž budou občanští demokraté prosazovat na úrovni krajů, kde jsou stále velké rezervy v efektivním nakládání se svěřeným majetkem.

sdílet s přáteli
Krajské a senátní volby 2012 kandidáti ODS v krajských volbách kandidáti ODS v senátních volbách šance pro zodpovědné volební program fakta a mýty