• Řešení proti zneužívání sociálních dávek

Řešení proti zneužívání sociálních dávek

Solidarita s potřebnými a sociální soudržnost jsou konzervativní a pravicové hodnoty. Stát se sociální dimenzí není totéž co socialistický a adresné sociální zabezpečení musí odpovídat ekonomickým možnostem státu. Dnes se desítky tisíc lidí dostávají vlivem dopadů celosvětové krize do složité situace. Proto nemůžeme připustit, aby nadále profitovali ti, kteří neprojevují žádnou aktivitu a sociální dávky zneužívají. Každý má kromě práv i povinnosti. Ztížíme život všem černým pasažérům a flákačům parazitujícím na sociálním systému.

Adresnější rozdělování dávek
Prosazujeme adresné rozdělování sociálních dávek. Je lepší nechat rodinám nízké daně a tím i více peněz než jim je vzít a následně vyplácet v dávkách. Jsou tak zvýhodněny ty rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje.

Jednodušší sociální systém
Zjednodušíme sociální systém. Propojíme některé sociální dávky a daňové slevy (například sociální příplatky, přídavky na děti a daňové odpočty na děti).

Podpora sociálně potřebných
Sociální podporu směřujeme především na zdravotně postižené, seniory, rodiče s malými dětmi a studenty (výhodné částečné úvazky, nové služby pro rodiny a seniory).

Dávky v hotovosti pro zodpovědné
Rozšíříme nehotovostní výplatu sociálních dávek (poukázky, elektronické karty) z dávek hmotné nouze na další dávky, pokud bude nutné chránit zájmy dětí. Budeme bránit zneužívání dávek, například na gamblerství nebo alkohol.

Strhávání dávek neplatičům
Pokud neplatiči nájemného a pořádkových pokut (například za narušování soužití mezi občany) dostávají sociální dávky, bude jim z nich přímo strháván dluh. Rozšíříme a zjednodušíme využívání institutu zvláštního  příjemce, umožňujícího odevzdávat část dávek dlužníků, mj. na nájemném, přímo věřiteli.

Dávky za zajištění školní docházky
Výplatu sociálních dávek chceme důsledně vázat na zajištění řádné docházky dětí.

Pracovat nebo se vzdělávat se vyplatí
Podmíníme výplatu podpory v nezaměstnanosti po 2 měsících a dávek hmotné nouze účastí na veřejně prospěšných pracích, veřejné službě, rekvalifikacích nebo vzdělávacích kurzech. Kdo je odmítne, přijdeo sociální dávky.

Čím vyšší aktivita, tím vyšší dávky
Výše dávek hmotné nouze bude dstupňována podle aktivity. Bude se zvyšovat od 20 do 40 hodin práce pro obec ve veřejné službě měsíčně. Alternativou výplaty dávek bude podmínka 40 hodin vzdělávání.

Imigrace pod kontrolou
Podporujeme začleňování cizinců, kteří přicházejí legálně pracovat, nikoli jen čerpat sociální dávky. Ti, kdo pracují nelegálně a nectí zákony, budou vyhoštěni.

Elektronická neschopenka
Vyplácení nemocenské ponecháme beze změn, zavedeme elektronickou neschopenku. Zkrátíme dobu řízení o přiznání důchodů a nemocenských dávek.