• Řešení proti korupci a byrokracii

Řešení proti korupci a byrokracii

Boj proti korupci považuje ODS za jeden z klíčových úkolu pro všechny úrovne verejné správy. Boj s korupcí stavíme na trech pilírích: prevenci, pruhlednosti a postihu. Omezíme prostor pro korupci a zrušíme nadbytecné regulace vytvárející prostor pro protekcionismus, klientelismus a korupcní chování. Dlouhodobá úspešnost boje s korupcí musí být založena na snižování byrokracie, počtu dotačních titulu a objemu dotací.

Veřejné zakázky na internetu
Životopisy zakázek od zadávací dokumentace, váhy rozhodovacích kritérií, průběhu výběrového řízení, členů komise až po vyúčtování budou zveřejněny na internetu. Členové výběrových komisí u zakázek velké hodnoty budou zvoleni losem.

Větší transparentnost firem
Firmy, které se budou napříště ucházet o veřejné zakázky, budou muset o sobě povinně sdělit všechny podstatné informace. Společnosti bez předem známé a průhledné vlastnické struktury se nebudou moci těchto soutěží účastnit.

Veřejný seznam nezákonně jednajících firem
Ty firmy, které se při veřejné soutěži dopustí nezákonného jednání, budou zařazeny na veřejně kontrolovatelný seznam a nebudou se moci v následujících 5 letech ucházet o přidělení veřejné zakázky.

Protikorupční soudní senáty
Zřídíme specializované soudní protikorupční senáty a zvláštní útvar působící při státním zastupitelství se zaměřením na korupci veřejných činitelů a korupci při veřejných zakázkách.

Důsledné postihy korupce
Policie a justice musí mít účinné nástroje pro odhalování korupce (protikorupční agent, odposlechy a sledování, spolupracující svědkové, ukládání vysokých trestů), ty však nesmí být zneužitelné k omezování práv slušných občanů. Ti, kdo se dopustí korupce při veřejných zakázkách, veřejných soutěžích nebo dražbách, se nebudou moci po dobu stanovenou soudem účastnit dalších veřejných zakázek.

Tvrdé tresty
V závažných případech prokázané korupce může odsouzenému propadnout majetek. Tomu, kdo bude odsouzen za korupci v souvislosti s veřejnými zakázkami, soutěžemi nebo dražbami, bude vždy vedle trestu odnětí svobody či peněžitého trestu uložen trest zákazu činnosti.

Zvýšení odpovědnosti úředníků
Posílíme odpovědnost veřejných funkcionářů při správě majetku založenou na principu rozšířené povinnosti veřejného funkcionáře nahradit škodu, kterou způsobil.

Snižování regulace
Budeme omezovat nadbytečnou byrokracii. 30 nejhorších regulací bude každý rok zrušeno nebo modernizováno (1/3 na základě největšího rozdílu nákladů a výnosů, 1/3 nominována veřejností, 1/3 nominována podnikovými organizacemi).

Zrušíme tři ministerstva
Snížíme počet ministerstev o tři a zrušíme nebo sloučíme některé další státní instituce.