• Řešení pro rodinu

Řešení pro rodinu

ODS přenáší podporu rodin s dětmi do daňové oblasti. Dáváme přednost nízkým daním a rozšíření svobody volby rodičů při sladění péče o děti a práce. Chceme nechat rodinám více peněz za cenu adresnejšího sociálního systému. Nabízíme jim nové prorodinné služby, které u nás na rozdíl od mnoha zemí západní Evropy téměř chybí. Zároveň jsme si vědomi, že si seniori zaslouží důstojné postavení ve společnosti. Tento dlouhodobě opomíjený fakt chceme napravit rozšířením chybějících a nedostatečných služeb pro seniory. 

Nové formy předškolní péče
Rozšíříme nabídku možností péče o děti výhodnými podmínkami pro zakládání firemních a jiných nestátních miniškolek, živností péče o děti a jejich hlídání v rodině. Budou vhodným doplňkem především mateřských školek, které budou nadále v nabídce předškolní péče pro děti dominovat.

Zvýhodnění péče o děti
Daňově zvýhodníme zaměstnavatele přispívající na péči o děti svých zaměstnanců a stejně tak rodiče využívající tuto péči mimo veřejné školky a jesle.

Dvourychlostní mateřská
Rodičům, kteří se chtějí vrátit brzy do práce, nově umožníme čerpat mateřskou 18 týdnů se 100% původního platu bez navazujícího pobírání rodičovského příspěvku. Druhou možností zůstane mateřská v délce 28 týdnů se 70% platu a s možností navázat na ni jednou ze tří variant rodičovské.

Pružná mateřská a rodičovská
U mateřské a rodičovské umožníme měnit jejich délku. Rodičovskou bude možné čerpat do 5 let věku dítěte.

Kurzy pro pečovatelky o děti
Zajistíme kurzy pro vzdělání pečovatelek o děti do 6 let z evropských fondů především tam, kde je obtížně dostupná péče o děti, například v menších obcích. Tím vzniknou nové pracovní příležitosti i pro nezaměstnané ženy nad 50 let, které mají často problémy s uplatněním na trhu práce.

Nižší počet dětí v ústavech
Snížíme počet dětí v ústavech. Mimo rodinu bude dítě odebráno jen zcela výjimečně. Větší motivací podpoříme zvýšení počtu pěstounských rodin, například jejich profesionalizací.

Bydlení pro mladé rodiny
Podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, nájemního i družstevního bydlení.

Dobrovolný převod 1% z pojištění na zvýšení důchodu rodičům
Umožníme dobrovolný převod 1% z důchodového pojištění svým rodičům na zvýšení jejich příjmu v seniorském věku. Tím bude výrazně demonstrována mezigenerační solidarita v rodině a vazba mezi počtem řádně vychovaných dětí a příjmem v důchodu.

Podpora péče o seniory v rodině
Podpoříme péči o seniory v domácím prostředí. Daňově zvýhodníme členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči.

Rozvoj služeb pro seniory
Na úrovni obcí s rozšířenou působností vytvoříme komunitní centra sociálně- -zdravotní péče a systém komunitních geriatrických sester a lékařů. Podpoříme rozvoj stacionářů, terénních a ambulantních sociálních služeb.