• Řešení pro pracovní místa a podnikání

Řešení pro pracovní místa a podnikání

Celosvětové zkušenosti ukazují, že čím pružnější je trh práce, tím nižší je nezaměstnanost. Pracovní místa vytváří hlavně soukromý sektor. ODS chce proto firmy motivovat k jejich nabízení a udržení a odbourat tak jejich obavy nabírat nové zaměstnance. Nabízíme reálná a účinná řešení – narozdíl od ČSSD, za jejíchž vlád se nezaměstnanost dlouhá léta pohybovala kolem půl milionu lidí, a to dokonce v době hospodářského růstu. Tato opatření vytvoří za jeden rok prostor pro vznik až 170 tisíc nových pracovních míst v soukromém sektoru.

Motivace pro zakládání nových pracovních míst
Zaměstnavatel, který vytvoří nové pracovní místo na dobu neurčitou pro nezaměstnaného, absolventa nebo rodiče po skončení rodičovské, dostane za jeden rok slevu 3 600Kč na sociálním pojištění. Stát by navíc pro tato místa po dva roky garantoval výplatu 75% případného čtyřměsíčního odstupného s měsíční výpovědní lhůtou.

Podpora pro nezaměstnané, kteří začnou podnikat
Nezaměstnaný, který začne podnikat jako živnostník, bude moci zároveň pobírat plnou výši podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Toto opatření bude možné uplatnit jednou za 10 let.

Více částečných úvazků
Stát uleví firmám na sociálním pojištění 7 200Kč ročně za každý částečný úvazek pro rodiče s dětmi do 12 let, lidi starší 55 let, studenty, zdravotně postižené nebo pro pečující doma o handicapované. Odstraníme diskriminaci částečných úvazků zrušením minimálního odvodu zdravotního pojištění.

Zabráníme zvýšení daní
Nepřipustíme zvýšení sociálního pojištění a daní z příjmů pro firmy a živnostníky.

Výhodnější práce na dohodu
Zvýšíme maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin.

Uvolnění smluv na dobu určitou
Úplně uvolníme opakované uzavírání a délku smluv u nově vzniklých pracovních míst na dobu určitou (na období 5 let do úplného odeznění krize).

Udržíme pracovní místa
Umožníme firmám s nedostatkem zakázek zvyšovat zaměstnancům kvalifikaci. Vzdělávací kurzy budou nadále financovány z evropských fondů.

Pružnější pracovní doba
Zavedeme pružnější konta pracovní doby a umožníme její flexibilnější nerovnoměrné rozložení. Umožníme tak firmám lépe využívat pracovní dobu v návaznosti na množství zakázek.

Alternativní modely zaměstnávání
Rozšíříme využití alternativních modelů zaměstnávání (částečné úvazky, práce doma, …) a zavedeme rekvalifikační projekty určené speciálně pro osoby měnící zaměstnání.

Vlastní výpověď, nižší podpora
Pokud zaměstnanec dá výpověď sám z vlastní vůle, nebude mít nárok na plnou výši podpory v nezaměstnanosti.

Zachováme daňové paušály a odpisy
Zachováme zvýšené daňové paušály pro živnostníky a zrychlené odepisování i po roce 2010.

Platby DPH jen z uhrazených faktur
Zavedeme povinnost platit DPH pouze z uhrazených faktur. Legislativně přitom ošetříme zamezení možnosti zneužívání.

Daňové prázdniny
Umožníme jednoroční daňové prázdniny pro řemeslné živnosti a drobné služby, pokud živnostník vytvoří aspoň jedno nové pracovní místo na minimálně dva roky a zároveň tento živnostník nepobírá sociální dávky. Daňové prázdniny bude možné využít v průběhu 4 let.

Snadnější podnikání
Snížením byrokracie zkrátíme dobu založení firmy maximálně na týden. Budeme pokračovat v elektronizaci státní správy, která činí služby státu dostupnými pro každého a dostává stát a úřady pod veřejnou kontrolu. V případě ukončení živnosti nebude muset živnostník platit daň z příjmu z faktur, které jsou více než 4 roky po splatnosti. Toto opatření bude moci využít jen jednou.