• Řešení pro moderní a vstřícné zdravotnictví

Řešení pro moderní a vstřícné zdravotnictví

Cestou k pokracování trendu zvyšování veku našich spoluobcanu je aktivně nemocem predcházet a tem, kdo onemocní, garantovat možnost včasné, kvalitní a účinné léčby. To vyžaduje zásadní změny zdravotního systému. Sociálně citlivá spoluúčast pacientů na financování zdravotní péče přispívá ke zvýšení dostupnosti nejmodernejší léčby vážných onemocnení a ke zkrácení čekacích dob na náročné zdravotní výkony. Zachováme nedotknutelnost soukromého vlastnictví ve zdravotnictví. Pro všechna zdravotnická zařízení budou platit rovné podmínky, bez ohledu na typ a vlastníka.

Posílení práv pacienta
Pacient musí mít přístup ke všem potřebným informacím. Musí vědět, jaké povinnosti má vůči němu zdravotnické zařízení i zdravotní pojišťovna. Garantujeme občanům právo vybrat si zdravotnické zařízení, zdravotní pojišťovnu i pojistný produkt. Zavedeme možnost podat si stížnost na kvalitu a zajištění péče i pojištění.

Nebudeme privatizovat fakultní nemocnice ani zdravotní pojišťovny
Fakultní nemocnice transformujeme na univerzitní nemocnice na evropsky standardním neziskovém principu a na bázi spolupráce státu a univerzit. U zdravotních pojišťoven zvýšíme jejich povinnosti při zajišťování zdravotní péče vůči svým pojištěncům.

Odstraníme chaos v poplatcích
Uděláme pořádek v poplatcích a odstraníme chaos, který je důsledkem anarchie krajů pod vedením ČSSD. Zachováme námi zavedenou sociální ochranu občanů v podobě limitu spoluúčasti. Jen za loňský rok ochránil 250 tisíc lidí.

Superspecializovaná lékařská péče
Budeme pokračovat v úspěšné koncentraci specializované péče tak, aby každý občan nezávisle na tom, kde bydlí, měl garanci přístupu k nejmodernější péči na evropské úrovni.

Silná kontrolní role státu
Posílíme kontrolu státu nad penězi ve veřejném zdravotním pojištění, nad zdravotními pojišťovnami a kvalitou poskytovaných služeb.

Zvýhodníme ty, co se o sebe starají
Prevenci považujeme za klíčovou pro předcházení nemocem či pro jejich včasný záchyt. Podpoříme celonárodní preventivní a screeningové programy s pozitivní finanční motivací pro ty, kdo se jich zúčastní.

Umožníme dobrovolné připojištění a spoření
Vytvoříme podmínky a prostor pro dobrovolné připojištění nehrazené nebo částečně hrazené péče či pro nadstandard. Umožníme dobrovolné zdravotní spoření s podporou státu především pro mladší generaci.

Podpora domácí a dlouhodobé péče
Sjednotíme financování zdravotně sociálních a ošetřovatelských služeb pro seniory. Umožníme vznik dobrovolného ošetřovatelského připojištění na stáří. Účinnou podporou domácí péče dáme pacientům skutečnou možnost se rozhodnout, kde chtějí v případě dlouhodobé nemoci stonat – zda v nemocnici nebo doma.

Moderní veřejné zdravotní pojištění
Zavedeme potřebné standardy zdravotní péče, které zajistí každému občanu nárok na kvalitní péči plně hrazenou z tohoto povinného a solidárního pojištění. Nadstandard považujeme za alternativu k plně hrazené variantě péče, kterou si občan dobrovolně zvolí. Chceme umožnit výběr zdravotních plánů z veřejného zdravotního pojištění v rámci konkurence zdravotních pojišťoven.

Limit čekací doby na operace
Prosadíme nepodkročitelné čekací doby na operace a garanci dostupnosti zdravotních služeb, včetně zdravotní záchranné služby.