• Řešení pro budoucnost bez dluhů

Řešení pro budoucnost bez dluhů

Veřejný dluh je nepřítelem číslo jedna. Zdravé veřejné finance jsou jedním z hlavních stavebních kamenů stabilní ekonomiky. Nemůžeme připustit, aby se zadlužování státu stalo vážným problémem nejen budoucích, ale ani dnešních generací. Je velmi nezodpovědné tvrdit, že naší zemi nehrozí vážné ekonomické problémy. Maďaři, Lotyši a nyní Řekové už vědí své. Na vážnou situaci v Česku již upozorňuje i Evropská komise. Zdravé veřejné finance jsou předpokladem prosperity a lepší odolnosti naší země vůči krizím.

○ Finanční ústava: Stanovíme ústavní principy rozpočtové kázně a odpovědnosti. Navrhneme ústavní zákon, který nastaví mantinely a brzdy vůči rozhazovačné rozpočtové politice. Zavedeme sankce za nedodržování této rozpočtové kázně pro členy vlády i poslance.

○ Vyrovnané rozpočty do 7 let: V roce 2012 bude předložen návrh státního rozpočtu tak, aby jeho schodek dosahoval maximálně 3%. Navrhneme zákon o vyrovnávání státního rozpočtu do roku 2017.

○ Úsporný rozpočet na rok 2011: Ministři budou muset ve svých rezortech v roce 2011 snížit své provozní výdaje o 5% a kapitálové výdaje o 4%. Provedeme personální audity na úřadech státní správy a samosprávy.

○ Jednoduché a nízké daně: Zjednodušíme daňové zákony. Zároveň udržíme daně na současné úrovni. Nezvýšíme ani odvody na sociální pojištění.

○ Jednotné inkasní a kontrolní místo: Urychleně dokončíme projekt jednotného inkasního místa pro daně a odvody, který snižuje náklady státu a byrokracii, šetří čas a peníze. Finanční kontroly bude provádět pouze finanční úřad.

○ Dokončení důchodové reformy: Podpoříme penzijní připojištění a spoření, konkurenci penzijních plánů a dobrovolný převod části důchodového pojištění do důchodových fondů. Jeden z nich bude státní, a tedy i státem garantovaný. Veškeré nové privatizační příjmy budou směřovat na reformu penzí.

Centrální nákupy a on-line aukce: Nákupy státní správy přesahující určitý limit budou prováděny centrálně. Tím dojde k úspoře administrativy a díky silnějšímu postavení při vyjednávání se dosáhne nižší ceny. Chceme také provádět standardní nákupy materiálu a služeb pro všechny úřady výhradně prostřednictvím on-line aukcí. Výdaje nad 1 milion korun budou zveřejňovány na internetu.

○ Splatnost faktur do 30 dnů: Stát půjde příkladem. Prosadíme důsledné pravidlo, aby doba splatnosti faktur veřejného sektoru (tedy státu, krajů a obcí) nepřesáhla 30 dnů.