Chceme kvalitní život, budujeme efektivní stát

Kvalita života se měří mírou svobodného rozhodování a povinností, které stát klade na své občany. Chceme lidem ulehčit od nadbytečných povinností a maximálně možným způsobem je zjednodušit. Naším cílem je efektivní veřejná správa, která bude vstřícná k občanům a nebude je zbytečně zatěžovat byrokracií. čím méně nejrůznějších razítek, čím méně návštěv nejrůznějších úřadů, tím lépe pro vás. Kvalita života se měří i stavem prostředí, ve kterém žijeme. Životní prostředí přitom pro nás znamená především kvalitní prostor pro život, nikoli prostor pro lavinu příkazů a zákazů, které život zbytečně omezují.

Chceme kvalitní život, budujeme efektivní stát

Co jsme prosadili do vládního programu?


Jak ODS ovlivní život ve vaší obci či regionu?

Budeme pokračovat ve snižování byrokracie. Rozšíříme sí kontaktních míst CzechPOINT, přiblížíme výkon státní správy občanům. Zlepšíme životní prostředí ve městech a obcích vyvedením tranzitní dopravy z center pomocí obchvatů. Tím zvýšíme plynulost dopravy a snížíme zátěž ovzduší. Ve městech a obcích budeme zavádět inteligentní systémy řízení dopravy a využití všech nástrojů na podporu ekologické hromadné příměstské a městské dopravy. Podpoříme budování záchytných parkoviš, cyklostezek a zachování a rozšiřování městské zeleně, stejně jako efektivní protipovodňová opatření.

Přijďte k volbám