Vytvoříme podmínky pro vznik nových pracovních míst

Řada lidí má dnes obavy o svoji práci. Tu přitom nedokáže zajistit stát. Dlouhodobá pracovní místa vznikají pouze v soukromém podnikatelském sektoru. Proto ODS podporuje pružný pracovní trh. Volnější podmínky zaměstnávání vytvářejí nová pracovní místa. Firmy se nebojí nabírat nové zaměstnance, přijímají zakázky a kola ekonomiky se roztáčí. Vyšší ekonomický růst pak vytváří další poptávku po práci. Uvědomujeme si, že pro většinu nezaměstnaných není problém výše sociálních dávek. Lidé si nepřejí dlouhodobou závislost na těchto dávkách, ale chtějí práci.

Vytvoříme podmínky pro vznik nových pracovních míst

Co jsme prosadili do vládního programu?


Jak ODS ovlivní život ve vaší obci a regionu?

Nová pracovní místa vytvářejí firmy, nikoli stát. Můžeme jim rozvázat ruce, aby se nebály přijímat ani méně jisté objednávky. Chceme výrazně snížit byrokracii a regulace, které dusí podnikání a firmy potom nemají dostatek motivace vytvářet nová pracovní místa. Zpružníme trh práce ve prospěch zvýšení zaměstnanosti. Na regiony, které jsou postiženy vysokou nezaměstnaností, bude zaměřena zvýšená pozornost – například podporou rekvalifikačních a vzdělávacích programů nebo dopravní obslužnosti.