Korupci nebudeme tolerovat ve vládě ani v ODS

Korupce je rakovinou, která rozleptává nejen naši ekonomiku, ale zejména morálku lidí. Nesmíme před ní strkat hlavu do písku ani doufat, že se sama vyřeší. Proti korupci je nutné bojovat aktivně a tvrdě. Nestačí ale pouze postihovat případy odhalené korupce. Musíme se zaměřit především na prevenci vzniku korupčního prostředí. Odstraníme přebytečnou administrativu na centrální i místní úrovni. Budeme méně přerozdělovat, protože každá koruna putující mezi úředníky znamená potenciální příležitost pro úplatky. Našimi hesly jsou prevence, průhlednost a postih.

Korupci nebudeme tolerovat ve vládě ani v ODS

Co jsme prosadili do vládního programu?


Jak ODS ovlivní život ve vaší obci a regionu?

Naším cílem je konec neprůhledným zakázkám ve vaší obci. Princip transparentních výběrových řízení budeme prosazovat nejen na úrovni státu, ale i obcí. Již nebude možné, aby zakázky vyhrávaly firmy napojené na vedení obce. Žádných zakázek se totiž nebudou moci účastnit firmy, které nezveřejní své vlastníky. Při postihování korupce na místní úrovni budeme postupovat nekompromisně, padni komu padni. Místní politik nebo úředník usvědčený z přijetí úplatku bude čelit zvýšeným trestům.