Garantujeme odpovědnou penzijní a zdravotní reformu

ODS považuje skutečné reformy za důležitější než pouhé rozpočtové škrty. Nezbytnost penzijní reformy je vyvolána demografickým vývojem. Pozitivní jev prodlužování věku je provázen poklesem ekonomicky aktivních lidí v poměru k seniorům. Bez reformy by budoucí generace upadly do chudoby. Reforma zdravotnictví je předpokladem k udržení dlouhodobé stability zdravotního systému. Lékařská péče je stále kvalitnější, což na druhé straně vyžaduje stále větší finanční náklady. Bez sociálně citlivé míry spoluúčasti pacientů, která je běžná v celé vyspělé Evropě, se do budoucna neobejdeme. To ve svém důsledku znamená přístup k nejkvalitnější léčbě vážných onemocnění pro všechny.

Garantujeme odpovědnou penzijní a zdravotní reformu

Co jsme prosadili do vládního programu?


Jak ODS ovlivní život ve vaší obci či regionu?

ODS prosadila valorizaci důchodů od ledna 2011. Dokončení důchodové reformy umožní větší stabilitu důchodového systému a šanci na vyšší příjmy budoucích seniorů. Garantujeme přiměřenou časovou a místní dostupnost zdravotní péče. Všichni budou mít rovný přístup k nejkvalitnější léčbě. Špičkovou léčbu pro všechny zajistíme vyšší kontrolou nad financemi ve zdravotnictví. Účinnou podporou domácí péče dáme pacientům ň možnost se rozhodnout, kde chtějí v případě dlouhodobé nemoci stonat – zda v nemocnici, nebo doma.