Proč volit ODS?

Naše strana je zhruba stejně stará jako česká republika. V našem politickém systému jsme strana zavedená, a to znamená spolehlivá, čitelná, schopná citlivě reagovat na požadavky doby – jiná by v politickém boji nepřežila. Opakem jsou strany na jedno použití, vytvořené ad hoc jako marketingový projekt kolem jediného tématu, pravé lapačky na protestní hlasy. Politické hřbitovy jsou plné takových nablýskaných, leč neživotaschopných projektů.

Přijďte k volbám, bez Vás to nepůjde!

ODS = tradice, stabilita, programová ukotvenost

Historie České republiky je také naší historií. Po většinu času se ODS účastnila správy věcí veřejných, byla a je svým způsobem zárukou polistopadového vývoje, a to i v úsilí pří vyrovnání s minulostí. Každý, kdo uznává, že za posledních dvacet let dosáhla naše společnost ve svém hospodářském a duchovním vývoji impozantního pokroku, musí uznat i podíl ODS na tomto vývoji. Jsme stranou s univerzálním světonázorem, který umožòuje snadno a přesně předpovídat, jak se zachováme v tom či onom případě. Stavíme na nejvýznamnějších hodnotách demokratického státu – na svobodě, a zároveò na odpovědnosti. Nepotácíme se ode zdi ke zdi, naše postoje jsou konzistentní a hodnoty ověřené lidskou zkušeností. Neopisujeme programy od ostatních jako některé politické strany, jejichž představitelé ještě před několika lety prosazovali pravý opak – tedy nikoli úspornou rozpočtovou politiku, ale masivní zadlužování a zvyšování výdajů, které dnes musíme společně napravovat.

Sebereflexe ODS bude pokračovat

Každá strana je složena z lidí a ti jsou omylní. Prožili jsme v minulosti nejednu krizi a vždy jsme dokázali nahodit mechanizmy regenerace a obnovy. Nedávný kongres ODS probíhal takřka v přímém přenosu a celý národ mohl sledovat obrodnou a tvořivou atmosféru, která tam panovala. Strana má nové vedení. Má lídra, který je neúplatný. A to je záruka, že proces sebereflexe v ODS bude pokračovat. I k tomu můžete přispět svými hlasy.

Máme stovky kvalitních starostů

I přesto, že ODS z každé krize vychází vnitřně posílena, není to pokaždé jiná strana, další velká neznámá politického kolbiště. Nejsme nafouknutá bublina tvořená ve skutečnosti hrstkou přeběhlíků. Jsme stranou 30 tisíc v drtivé většině poctivých a slušných lidí. S těmi nepoctivými se rychle rozloučíme, padni komu padni. Stojíme v šiku vedle sebe, na každého je odevšad dobře vidět a každý ručí za své činy osobně. Neschováváme se za zády nastrčeného maskota, za kterým jen trčí uši neznámých straníků. Jsme také stranou stovek velmi kvalitních starostů, kteří udělali obrovský kus práce pro svoje města a obce. Ti si zaslouží vaši důvěru. Spolupráce vlády a radnic je důležitá. Jen starostové, radní a zastupitelé za ODS jsou zárukou, že mnohé reformní kroky vlády vedené ODS neuváznou v půli cesty a budou převedeny do každodenní praxe.

ODS není sázkou do neznáma ani experiment

Pro drtivou většinu svých členů je ODS první a poslední stranou v životě, nikoli třetí nebo pátou, s šestou na obzoru. Naše poctivě vydřená obnova nikdy nebyla snahou vyvléci se ze starých hříchů – tak jako had se na jaře svléká ze zimní kůže, aby předstíral, že je čerstvě vylíhlé mládě, svěží, voòavé a znovu volitelné. Netváříme se jako někteří jiní, že změnou zavedené značky a politické strany lze změnit i svoji minulost. Nejsme sázkou do neznáma ani veřejným experimentem s nevyzpytatelnými dopady. Jsme stranou důsledně demokratických mechanizmů a svoje představitele vybíráme „zdola“. Nejsme stranou osvíceného monarchy, který „shora“ ukazuje prstem na své vyvolené.

Spolupracujeme s předními odborníky

Chceme, abyste nás volili pro to, co o nás víte, nikoli pro to, co o nás nevíte a možná se nikdy nedozvíte. činíme kroky k posílení své důvěryhodnosti a budeme v nich pokračovat. Obdobné problémy mají i ostatní strany, včetně těch nových, jen se o nich v médiích tolik nemluví. Víme přesně, kam chceme tuto zemi vést a co je pro to nutné udělat. Neslibujeme nemožné. Nemyslíme si o sobě, že máme patent na pravdu a že jsme pobrali veškerý rozum, proto vytváříme kompetenční týmy a spolupracujeme se špičkovými akademiky, zkušenými ekonomy a lidmi z praxe. Dokážeme dohlédnout dále, než je jedno volební období.

Hlavním soupeřem jsou stoupenci zadlužování a vysokých daní

Nové vedení ODS je zárukou, že myslíme vážně snahu vrátit do politiky slušnost a poctivost. Odmítáme aroganci a negativní konfrontaci, kterou do politického prostoru vnesli socialisté. Budeme o svých záměrech jednat i s opozicí. Ale očekáváme konstruktivní jednání, nemůžeme dělat bezzubé kompromisy. Kvůli tomu nám voliči svou důvěru nedali. Proč to zdůrazòujeme? Jiří Paroubek sice odstoupil z čela čSSD, ale neodešel z politiky. Program sociální demokracie se neposunul ani o milimetr.

Stoupenci masivního zvyšování daní a státních výdajů jsou stále největším soupeřem ODS. Podzimní volby jsou příležitostí potvrdit vůli voličů po skutečně odpovědné a nepopulistické politice. Proto jsou tak důležité. A ODS garantuje, že tato vůle voličů bude naplněna.