Odpovědně nejen na úrovni státu, ale i obcí

Poslední volby zásadně proměnily barevnost Poslanecké sněmovny. Lidé ukázali, že k důležitému rozhodování přistupují s rozmyslem a odpovědností. Dali košem cynickým manipulátorům jednajícím podle hesla „slibem nezarmoutíš“ a přesvědčeným, že volič je prosáček s krátkou pamětí. Ti se škaredě zmýlili. Neuspěli stoupenci masivního zadlužování státu a vysokých daní. Socialistická levice odešla poražena proto, že nabízela staré a neúčinné recepty, kterým lidé neuvěřili a které dnes, v době krize, prohrávají v celé Evropě.

Šetřit se musí od shora

Váš hlas dal zelenou reformám

Váš hlas nebyl zbytečný. Vznikla většinová vláda, kterou jste zavázali k reformám. Reformy nejsou samoúčelným výmyslem politiků. Jsou vyvolány nutností přizpůsobit se globálním změnám. řada významných domácích i zahraničních ekonomů a institucí k nim českou republiku vyzývala již několik let před začátkem krize. Nereformované, po uši zadlužené státy se nevyhnutelně propadají na konec civilizačního pelotonu. Už dnes jsou na tom nejlépe ti, kdo jako první započali s bolestivými hospodářskými a sociálními změnami.

Předseda vlády = garant reforem a boje proti korupci

Postavení ODS ve vládě odpovídá výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny. Máme předsedu vlády, který je garantem a koordinátorem všech reforem a boje proti korupci. ODS prosadila více než osmdesát procent svého programu do vládního prohlášení, a to včetně sociální, zdravotní a daňové oblasti. Ministři dnes prosazují koaliční program, na kterém je poznat výrazný rukopis ODS. Pracujeme jako tým. Jde nám o stabilitu a úspěch vlády jako celku, nikoli o politické hašteření, které otravuje veřejnost.

Nechceme se dostat do dluhové pasti

Vláda vedená ODS bude prosazovat zásadní reformy, které pozitivně ovlivní vaše životy na desítky let dopředu – tím, že zvýší celkovou konkurenceschopnost naší země. Nechceme se dostat do dluhové pasti jako řecko, jehož problémy dnes komplikují život celé eurozóny. Je příznačné, že již samotné deklarované odhodlání vlády k rozpočtovým škrtům vyvolalo pozitivní odezvu ve světě: Ratingové agentury avizují zlepšení hodnocení české republiky jako jedné z mála zemí Evropy. Lepší rating znamená větší důvěru investorů a mnohem jistější tvorbu nových pracovních příležitostí než stavby „hladových zdí“. Jinými slovy, vykročení správným směrem nese ovoce již dnes a tady, nikoli jen pro příští generace.

Změny proběhnou s maximální možnou sociální citlivostí

Naše ekonomika naštěstí není v tak složité situaci jako v některých jiných evropských zemích, proto nebudou tyto kroky v tomto kontextu tak drakonické. Například nemusíme zmrazovat, nebo dokonce snižovat důchody jako v zemích, kde hrozil státní bankrot. Nemusíme výrazně plošně snižovat většinu sociálních dávek a stejně dramaticky zvyšovat spoluúčast pacientů ve zdravotnictví. Snažíme se tyto kroky činit v daných možnostech a souvislostech globální krize s maximální možnou sociální citlivostí.

Šetřit se musí „od shora“

Za samozřejmé přitom považujeme, že šetřit – a to razantně – se musí „od shora“, tedy na úrovni vlády, parlamentu a veřejné správy. Za mnohem zásadnější než škrty, jakkoli v této fázi nezbytné, však ODS považuje skutečné reformy na výdajové straně rozpočtu. Reformy důchodů, zdravotnictví, sociálního a daňového systému jsou nevyhnutelné, abychom v blízké budoucnosti neupadli do chudoby. Škrty totiž nejsou reformy. Jsme připraveni o těchto změnách jednat a trpělivě je vysvětlovat. Možná budou trochu bolet, ale bez reforem to bude v budoucnosti bolet více.

Nepřipusme blokování reforem v Senátu

Váš hlas dal české republice historickou šanci přejít od nezodpovědného „života na dluh“ k poctivé a rozumné správě veřejných financí. Aby tato šance nebyla nadobro promarněna, musíte v nadcházejících komunálních a senátních volbách znovu potvrdit svou vůli. Odpovědná politika musí být alfou a omegou konání i Senátu a obecních a městských zastupitelstev. Všechny tyto instituce mají vliv na stav veřejných rozpočtů. Jestliže chceme prosazovat rozpočtově odpovědnou politiku na úrovni státu, platí to samé pro města a obce. Je důležité si zároveň uvědomit, že v senátních volbách rozhodnete o poměru sil v instituci, která je schopna účinně zablokovat veškeré reformní snahy vlády. Případná levicová většina by ze Senátu učinila brzdu nutných legislativních změn. Po zbytek funkčního období by byla naše republika ochromena dvojvládím – a fakticky bezvládím. Nepřipustit to je v našem společném zájmu.

Nelze žít nad poměry

Nepředpokládáme, že náš apel změní postoj těch, kteří již přestali počítat s možností ovlivnit vlastní životy a ve všem spoléhají na všudypřítomný „pečovatelský“ stát. říkáme jasně, že takovému státu, který se o všechno a všechny postará, se říká utopie a v dnešním světě o něj nikdo vážně neusiluje. Ve skutečnosti to vždycky vyjde stejně jako v dětském rozpočítadle: „Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic.“ A nikdo se nediví tomu, že takový stát vždy dává víc těm, kdo jsou zrovna u moci. Pro ostatní má almužnu výměnou za poslušnost.

Podporujeme solidaritu s potřebnými

Stejně jasně říkáme, že reformy, které startujeme, nejsou žádnou cestou do sociální džungle, kde přežívají jen silnější. Solidarita s těmi, kdo se ne vlastní vinou dostali mezi sociálně slabší, je jedním z pilířů naší konzervativně-liberální politické filozofie. Nikoli náhodou pochází samotné slovo konzervativní z latinského „conservare“ – chránit, ochraňovat. Víme však, že aktivní postoj k životu není otázkou určitého věku, původu nebo zdravotního stavu. Nikdo není předem vyloučen z možnosti přičinit se o lepší současnost.

Vezmeme dávky těm, kteří odmítají pracovat

Budeme tvrdě postupovat proti těm, kteří zneužívají sociální systém. Těm aktivním naopak vyjdeme vstříc. ODS prosadila do vládního programu řadu návrhů, které povedou k potlačení zneužívání dávek podvodníky. V tom mohou mnohé učinit právě obce a ODS podporuje tvrdý postup proti těmto parazitům sociálního systému, na které doplácejí poctiví. O tom jen nemluvíme, ale už konáme. Nikoli náhodou už dnes vyplácejí část sociálních dávek nehotovostně (poukázkami) téměř výhradně radnice vedené starosty za ODS.

Oslovujeme činorodé a přemýšlivé lidi

Především se obracíme na ty, kteří se stále cítí být tvůrci svého osudu, kteří netouží po starých časech a samozvaných opatrovnících, které neokouzluje nabubřelé papalášství a hospodské hulvátství „jménem lidu“, kteří nechtějí jen žlučovitě závidět těm úspěšnějším. Všem činorodým, podnikavým, samostatným a přemýšlivým jasně říkáme: O váš hlas stojíme – a velmi. Přijïte volit ODS!