Ing. Petr Bratský

narozen 8.4.1955

Proč kandiduji

Chci poctivě sloužit jako zástupce obyvatel obvodu v horní parlamentní komoře. Nabízím osobní přístup, pracovitost a otevřené dveře pro všechny, kdo mají stejný cíl - spokojenější žití v naší části Prahy, trpělivé a konstruktivní řešení malých i větších starostí. Mohu se opřít o solidní odbornou zkušenost i dvacet let práce v komunální, celostátní i zahraniční politice. Díky pevnému zázemí v rodině i návyku na pravidelné setkávání s občany neztrácím kontakt s realitou. Jsem tam, kde je třeba, naslouchám a konám.

Z celostátní úrovně bych se rád zasadil o rychlou dostavbu severozápadní části Pražského okruhu a prodloužení trasy metra A. Jako člen expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky (www.transparentnizakazky.cz) chci prosazovat účinnější protikorupční legislativu. Odborné zázemí mám i v oblastech školství, kultury, mládeže a médií. Myslím, že se mi budou velmi hodit zkušenosti z práce ve sněmovním výboru pro evropské záležitosti, kde jsem po 4 roky předsedal podvýboru pro evropské fondy nebo z doby, kdy jsem byl vedoucím české stálé delegace do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Vžil se také dobrý zvyk, že senátor je zároveň také neformálním ombudsmanem svého obvodu. Mít pro své sousedy a jejich starosti a jejich starosti vždy otevřené dveře je pro mě již léta samozřejmostí.

Vládní většina ve sněmovně je sice po dlouhých letech volebních remíz a patů nyní poměrně silná, ale pokud by Senát ovládla levice, může se zkomplikovat a protáhnout doba potřebná k uskutečnění tolik potřebných změn. Rád bych přispěl k tomu, aby se tak nestalo. Pevně věřím, že tak zásadní otázky jako je například důchodová a zdravotní reforma či snížení strukturálního zadlužení země budou pracovně a konstruktivně projednány i s demokratickou opozicí. Širší celospolečenská shoda pak umožní změny provést nejen rychleji, ale i nastavit celý systém dlouhodobě, aby jej nějaká další vláda za několik málo let nechtěla zase od základu překopat.

Životopis

Dopravní inženýr s dvanáctiletou zkušeností starosty více než padesátitisícového pražského obvodu patřil podle nezávislých statistik (www.kohovolit.eu) i v Poslanecké sněmovně mezi prvních pět nejaktivnějších a nejpracovitějších poslanců. V různých volbách pravidelně získává nadprůměrné počty preferenčních hlasů. Například v komunálních volbách na podzim 1998 dokonce získal nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátů do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

V roce 2002 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, aktivně pracoval zejména ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a byl předsedou sportovního podvýboru.Ve sněmovních volbách roku 2006 obhájil mandát a kromě školského a kulturního výboru se stal i členem parlamentní Stálé komise pro sdělovací prostředky a aktivním členem Výboru pro evropské záležitosti klíčového zejména v době českého předsednictví EU. V rámci práce výboru se stal též předsedou podvýboru pro evropské fondy. V roce 2007 byl sněmovnou zvolen vedoucím české Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Během své profesní dráhy působil Petr Bratský bez nároku na odměnu i jako člen řady orgánů neziskových a obecně prospěšných společností. V letech 1999 – 2005 byl například členem správní rady Fondu Hl. m. Prahy pro kulturu a vzdělávání, 2001-2006 členem dozorčí rady Fakultní nemocnice v Motole. Od května 2005 je členem dozorčí rady o. p. s. Pražské jaro. V roce 2006 byl poslaneckou sněmovnou zvolen členem dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. 

Kromě toho je Petr Bratský činný i v řadě občanských, kulturních a společenských aktivit. V roce 1990 stál u obnovy Junáka - svazu skautů a skautek ČR, dodnes vede svůj oddíl. Je řádným či čestným členem různých sdružení, sboru dobrovolných hasičů, Sokola, Českého rybářského svazu či sportovních organizací.

Petr Bratský je ženatý, s manželkou Ludmilou má dva syny.

Kandidát ODS do Senátu – volební obvod č. 25
Praha 6, Praha 17 – Řepy, Praha-Zličín, Praha-Suchdol, Praha-Nebušice, Praha-Lysolaje, Praha-Přední Kopanina 

Podrobný životopis je k dispozici na osobních stránkách: www.bratsky.cz

Petr Bratský
dopravní inženýr
senátní obvod č. 25 - Praha 6

www.bratsky.cz

Naslouchám i konám