PhDr. Milan Pešák

narozen 22.4.1963

Proč kandiduji

Protože spravedlivější sociální politiku lze dělat z pravicových pozic. Musíme účinně pomáhat těm, kteří si nemohou pomoci sami. Protože jsem přesvědčen, že ODS udělala pro rozvoj společnosti (zejména ohledně zdravotně postižených) více než kdokoli jiný.

Životopis

Vzdělání

2008 - rigorózní zkouška na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze
2000 - 2005 studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor speciální pedagogika ukončeno státní zkouškou a získáním titulu Mgr.
1986 - 1990 - dálkové studium na VŠE, Fakulta řízení - studium nedokončeno v souvislosti se změnou zaměstnání v roce 1990.
1978 - 1982 - studium na Gymnáziu pro zrakově postiženou mládež zakončené maturitou.

Přehled zaměstnání

1.12.2006 - dosud: Radní hlavního města Prahy

1.12.1992 - 31.12.2006: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (do roku 1996 Česká unie nevidomých a slabozrakých - výkonný ředitel, prezident)

3. prosince 1989 jsem spolu s dalšími šestnácti nevidomými občany založil občanské sdružení Česká unie nevidomých a slabozrakých, jako první svobodnou a nezávislou organizaci těžce zrakově postižených občanů po roce 1948. Do prosince 1992 jsem v ní pracoval jako dobrovolník při svém původním zaměstnání. Od 1.12.1992 jsem byl jmenován do funkce výkonného ředitele České unie nevidomých a slabozrakých. V roce 1994 jsem byl zvolen prezidentem České unie nevidomých a slabozrakých. Přispěl jsem nejen k rozvoji České unie nevidomých a slabozrakých, ale také k jejímu sloučení se Společností nevidomých a slabozrakých v ČR. Na slučovacím shromáždění obou organizací jsem byl 16.6.1996 zvolen prezidentem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Spolu s mými kolegy jsme vytvořili a do praxe uvedli celou řadu v našich podmínkách nových služeb pro zrakově postižené občany. Od roku 1994 jsem byl volen místopředsedou Sboru zástupců organizací zdravotně postižených a z titulu této funkce také členem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. V roce 2000 při založení Národní rady zdravotně postižených jsem byl zvolen členem republikového výboru a následně místopředsedou této střechové organizace hnutí zdravotně postižených občanů. V roce 2003 jsem se z důvodu jiných povinností vzdal funkce místopředsedy Národní rady zdravotně postižených a členství ve Vládním výboru zdravotně postižených; členem republikového výboru zůstávám.

1992 Federace nevidomých a slabozrakých ČSFR (odborný referent odpovědný za oblast kompenzačních pomůcek a zpřístupňování výpočetní techniky nevidomým.

1990 až 1992 programátor - živnostník (zakázkové programování ekonomických aplikací)

1982-1990 - META, výrobní podnik Svazu invalidů ČR - programátor

Vzhledem k  velmi omezeným možnostem pracovního uplatnění těžce zrakově postižených osob jsem po maturitě dal přednost před vysokoškolským studiem možnosti zaměstnání ve výrobním podniku Svazu invalidů Meta, kde nabízeli práci zrakově postiženým občanům v oboru programátor. Stal jsem se vedoucím jedné z programátorských skupin a stal se též členem užšího vedení provozovny, která programátorské práce realizovala.

Další znalosti:

absolvent leadership akademie ODS

2004 absolvent kurzu celoživotního vzdělávání "Kvalifikační kurz sociální práce pro profese pomáhající zrakově postiženým občanům" (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
2004 absolvent dvousemestrálního rekvalifikačního kurzu "Řízení neziskových organizací" (Agentura pro neziskový sektor Agnes)
2003 absolvent semestrálního kurzu "Public Relations - jak získat důvěru veřejnosti" (Agentura pro neziskový sektor Agnes)
2003 absolvent kurzu PR pro pracovníky neziskových organizací - AGNES Praha
2002 absolvent kurzu Komunikace se svízelným klientem - TyfloCentrum Olomouc
2001 absolvent kurzu "Příprava veřejné správy na využití strukturálních fondů EU" realizovaného v regionu Severozápad v rámci projektu "Národní síť personálních poradců
2000 absolvent distančního kurzu "Přístupnost odborného poradenství pro lidi ohrožené sociálním vyloučením (Access to Vocational Guidance for People at Risk of Social Exclusion) - evropský kurs akreditovaný universitou v Glasgow;

Milan Pešák
radní hl. m. Prahy
senátní obvod č. 19 - Praha 11

www.milanpesak.cz

Se svým osudem jsem se smířil. S neodpovědnou politikou se smířit nehodlám.