RNDr. Lukáš Ženatý, PhD.

narozen 17.7.1962
Volební magazínkandidátní listina
ke stažení(PDF 5419 kB)

Proč kandiduji

Postup z úrovně statutárního města na úroveň celostátní považuji za logický krok ve snaze využít zkušenosti získané dlouhodobým působením ve veřejné správě – zpočátku při výkonu státní správy v oblasti průmyslové ekologie, nyní v samosprávě Ostravy. Chci být senátorem na plný úvazek a rád bych v této roli dále pomáhal rozvoji Ostravy, se kterou jsem životně i profesně srostlý. Jsem přesvědčen, že je důležité, aby lidé znali svého senátora a věděli, co a proč pro ně dělá a může udělat. Jako představitel ODS současně považuji za nezbytné, aby Senát pohlídal výsledky parlamentních voleb, tedy změn, o které si v nich lidé řekli.

Životopis

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Ochrana životního prostředí. Po absolvování fakulty následovala v letech 1986 – 1991 profesní dráha v oblasti ochrany vod, ochrany životního prostředí severní Moravy a Slezska, likvidace odpadů a nakládání s nebezpečnými průmyslovými odpady.
Absolvent doktorandského studia Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu, absolvoval prací „Management rizik v životním prostředí ostravské průmyslové aglomerace – kritická analýza přípravy sanace kontaminované lokality Karolina v Ostravě“.

Postupně zaměstnání ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, na krajském odboru oblastního plánování a životního prostředí v Moravskoslezském (dříve Severomoravském) kraji a na Krajské hygienické stanici v Ostravě.
V letech 1991 – 2004 Ministerstvo životního prostředí České republiky - Územní odbor pro ostravskou oblast se sídlem v Ostravě.

Člen řady odborných skupin, oborových sdružení a iniciativ v oblasti ochrany životního prostředí. Od roku 2004 samostatný odborný konzultant v oboru průmyslové ekologie. Od listopadu 2006 náměstek primátora Ostravy pro majetek a finance za ODS. Člen ROTARY CLUBU Ostrava. Nová tvář pro Senát Parlamentu České republiky v letošních senátních volbách.

Lukáš Ženatý
náměstek primátora, původní profese: odborný konzultant v oboru průmyslové ekologie
senátní obvod č. 71 - Ostrava-město

www.lukaszenaty.cz

Jsem s Ostravou Ženatý