Mgr. Milan Bureš

narozen 18.2.1954 v Novém Jičíně
Volební magazínkandidátní listinaprohlédnout online(FLASH)
ke stažení(PDF 1236 kB)

Proč kandiduji

Pohledem do Ústavy ČR lze zjistit, že kompetence senátora Parlamentu ČR jsou poměrně nevelké. Přesto se snažím pomáhat tam, kde to jen trochu jde. Do Prahy jsem nešel budovat politickou kariéru, senátorský mandát jsem získal proto, že chci a umím pomáhat lidem.

Ve své legislativní činnosti se  především soustředím na schvalování  takových zákonů, které zamezí dalšímu zadlužování, protože další  zadlužování by v budoucnu nejvíce dramaticky dopadlo  na ekonomicky již neaktivní a naše děti a vnoučata. Určitě se budu podílet na přijetí takových zákonů, které přispějí k zavedení  tolik potřebných reforem, které budou zároveň sociálně únosné. Je bez diskuze jasné, že v oblasti využití státních prostředků a v šetření musí jít zákonodárci sami příkladem. Stejně tak podpořím jakékoliv zákonné normy, které mohou přispět k zamezení korupčnímu jednání nebo k vytváření nových pracovních příležitostí.

Dalším zásadním tématem, kterému se chci věnovat, je rozvoj a modernizace vzdělávání. Toto téma považuji za jednoznačně klíčové pro úspěšnou budoucnost naší země. Je třeba daleko efektivněji využívat prostředky vložené do školství, typickým příkladem špatného využití finančních prostředků jsou státní maturity. Je také nutné změnit způsob financování školství a přerozdělování těchto prostředků na úrovni krajů.

Chci i nadále naplnit slib, který zákonodárce skládá do rukou předsedy komory Parlamentu České republiky v souladu s naší Ústavou. Přesně tak, jak jsem to udělal v případě ratifikace Lisabonské smlouvy. Hlasoval jsem proti ratifikaci a byl jsem jedním z těch, kteří podpořili Ústavní stížnost, protože se domnívám, že Lisabonská smlouva je v určitém ohledu v rozporu s našimi zákony a v naší  Ústavě deklarovanou svrchovaností.

Živým tématem ve volebním obvodu, který zastupuji, jsou snahy a aktivity vedoucí k povolení  těžby černého uhlí v Beskydách. Vždy jsem měl a budu mít vyhraněný a velmi negativní názor na těžbu. Vždy jsem se snažil a budu se nadále snažit konkrétně vystupovat proti těžbě černého uhlí a proti otevření  Dolu Frenštát, a to nejen jako senátor, ale i  jako předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu a také jako občan.

Vážení voliči, vážení spoluobčané, bez Vašich hlasů a pomoci to nedokážu.

Životopis

Středoškolské vzdělání jsem získal na gymnáziu a jazykové škole v Ostravě, kde jsem v roce 1978 ukončil studium pedagogické fakulty.

Zaměstnání:

V Kopřivnici jsem získal místo učitele na ZŠ Alšova a při kantořině stihl absolvovat Institut výtvarné fotografie v Praze a rok studovat fotografii na FAMU.  V září 1990 jsem byl po konkurzu jmenován ředitelem ZŠ Alšova.  O tři roky později následuje vstup do ODS a v roce 1994 po komunálních volbách zvolení členem Zastupitelstva a Městské rady v Kopřivnici.  Do března roku 2005 jsem byl místostarostou v Kopřivnici a do mé kompetence spadala oblast školství, životního prostředí, bytového hospodářství a informatiky. 

V závěru roku 2005 jsem se společně s rodinou přestěhoval do nedalekého Frenštátu pod Radhoštěm. V roce 2007 jsem se stal předsedou Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu. Nejvýznamnějším úkolem sdružení, které zastupuje více než 30 obcí a měst této oblasti, je ochrana životního prostředí a boj proti případnému zahájení těžby černého uhlí v Beskydech a také boj proti aktivitám, které by měly vést k otevření Dolu Frenštát. V současné době vykonávám funkci senátora Parlamentu České republiky (funkční období 2004 - 2010) a také ředitele ZŠ Alšova v Kopřivnici.

V rámci své senátní činnosti jsem mimo jiné místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 

Dále pak jsem členem:

 

Jsem ženatý, manželka Daniela pracuje jako učitelka na Základní škole 17. listopadu v Kopřivnici.  Dcera Iva (1979) je absolventkou magisterského studia Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity a pracuje ve svém oboru.  Syn Milan (1986) studuje pátým rokem fotografii na Fakultě multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Spolu s mojí ženou máme radost z pětileté vnučky Julie.

Milan Bureš
senátor Parlamentu ČR, ředitel ZŠ
senátní obvod č. 67 - Nový Jičín

www.milanbures.cz

Pomáhám jako kantor i senátor