PhDr. Václav Hofmann

narozen 16.8.1954 v Duchcově
Volební magazínkandidátní listinaprohlédnout online(FLASH)
ke stažení(PDF 1646 kB)

Proč kandiduji

  Věnuji se komunální politice na úrovni obce i kraje již několik volebních období. Ve většině voleb jsem uspěl díky značnému počtu preferenčních hlasů a zřejmě této popularitě mezi mosteckými voliči vděčím za nápad kolegů z místní organizace ODS, abych kandidoval do Senátu parlamentu ČR. V následných primárních volbách jsem uspěl a budu se o hlasy voličů na Mostecku ucházet s volebním heslem: „ Práce se musí vyplácet“! Toto na pohled jednoduché volební heslo má pro mne i potencionální voliče širší rozměr. Práce se musí vyplácet těm, kteří pracují, zaměstnávají i podnikají jako živnostníci. „Drahá“ práce podporuje a vytváří nezaměstnanost, vysoké daně z příjmu jsou demotivující, protože především nízko příjmovým skupinám se díky jim a štědré sociální síti pracovat nevyplácí.

      Máme nejméně vysokoškoláků v regionu s porovnáním s kraji jinými. Proč? Protože pro ně máme jednak málo pracovních příležitostí a díky relativně vysokým příjmům v dělnických profesích a nízkým příjmům vysokoškoláků, se jejich příjmy vyrovnávají a z ekonomických důvodů se lidem tedy také studovat  nevyplácí. Jestliže se nevyplácí pracovat, vzdělávat se ani zaměstnávat jiné, životní úroveň klesá a oblast se stává nezajímavou. Opouští ji proto ti, kteří mohou a stěhují se do ní ti, kteří musí, protože jsou v ní levné byty, pracovní příležitosti pro nekvalifikované a množství podobně „postižených“ lidí, před kterými se nemusí stydět. Jsou na tom přeci všichni stejně špatně. Tzv. Gabalova zpráva uvádí, že z celkových 300 je na Mostecku nejvíce sociálně vyloučených lokalit na tak malém prostoru. Mým cílem je přispět všemi silami k tomu, aby tyto lokality nejen nepřibývaly, ale v dohledné době začaly mizet.

Životopis

 Narodil jsem se 16.8.1954 v Duchcově, základní školu i gymnasium jsem vychodil v Mostě, kam jsem se s rodiči přestěhoval v roce 1960 z Dolního Jiřetína. Po neúspěšném pokusu vystudovat vojenskou lékařskou fakultu v Hradci Králové jsem krátce pracoval v chemičce v Záluží u Litvínova. Od roku 1976 jsem téměř deset let působil jako ředitel městského kulturního zařízení.  V té době jsem při zaměstnání vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze, obor Teorie kultury, kterou jsem ukončil v roce 1982.  

Od roku 1985 pracuji v Městském divadle v Mostě, nejprve jako ekonomický náměstek, později jako ředitel, nyní po provedené transformaci divadla na obchodní společnost jsem jejím jednatelem. Hovořím německy a rusky, pracuji od jeho založení v Euroregionu Krušnohoří. Třetí volební období jsem zastupitelem v Mostě, druhé v Ústeckém kraji. Momentálně vykonávám funkci předsedy klubu zastupitelů v Mostě a předsedy Výboru pro národnostní menšiny Ústeckého kraje.

      Jsem přes dvacet let ženatý, mám tři děti a dvě vnoučata. Manželka je pedagog, vyučuje tanec na ZUŠ v Mostě. Jsem aktivním učitelem tance, sportovnímu tanci jsem se věnoval přes třicet let a byl za tuto svou činnost v roce 2005 vyznamenán Cenou města Mostu. Rekreačně sportuji, mám rád zejména tenis a lyžování.

Václav Hofmann
jednatel Městského divadla v Mostě s.r.o
senátní obvod č. 4 - Most

www.divadlo-most.cz

Práce se musí vyplácet !