Ing. Veronika Vrecionová

narozena 8.9.1965 v Českých Budějovicích
Volební magazínkandidátní listinaprohlédnout online(FLASH)
ke stažení(PDF 1593 kB)

Proč kandiduji

Mé rozhodnutí kandidovat do Senátu se nezrodilo ze vzduchoprázdna. O politiku se zajímám po celý svůj dospělý život. Vždy jsem se snažila věci aktivně ovlivňovat a nebála jsem se jít s kůží na trh. Činím tak i tentokrát, když před Vámi stojím jako kandidátka občanských demokratů v letošních senátních volbách v obvodě Mělník. Jsem odhodlána bojovat v předvolební kampani o senátní mandát s veškerou energií a pokud bych byla zvolena, sloužit všem občanům našeho regionu jak jen nejlépe dovedu.

Životopis

Narodila jsem se 8. září 1965 v Českých Budějovicích. Své dětství a dospívání jsem prožila v Praze, kde jsem také vystudovala gymnázium v Ohradní ulici v Michli a poté obchodní fakultu na Vysoké škole ekonomické. Svá vysokoškolská studia jsem úspěšně zakončila v revolučním roce 1989 ziskem titulu inženýrka ekonomie.

Jsem vdaná, manžel David pracuje jako investiční poradce, máme dvě děti, osmnáctiletého syna Jáchyma a jedenáctiletou dceru Julii. V Přezleticích žije naše rodina 14 let. Za své přednosti neskromně považuji zejména vytrvalost, energičnost, pracovitost, jsem zvyklá „dotahovat“ úkoly do konce. Volný čas nejraději trávím se svou rodinou, do které také patří naši domácí miláčci - 3 psi (Eduard, Jonáš a Eliška) a kočky. Mám ráda cestování, turistiku, práci na zahradě, četbu dobrých knih, návštěvy divadla, či kina.

Zaměstnání:

Od počátku roku 1990 jsem nastoupila do Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. V prvních porevolučních měsících plných chaosu, ale především nadšení z obrovských změn, jsem zde vykonávala různé organizační práce, od sekretářských či protokolárních, až po překladatelskou činnost. Později, po zklidnění revolučních poměrů, jsem zde až do roku 1993 pracovala v oddělení zahraničního protokolu, kde jsem připravovala zahraniční cesty prezidenta a přijímání zahraničních státníků. V roce 1992 se narodil syn Jáchym, o osm let později dcera Julie, kteří jsou dodnes mou největší radostí, ale i starostí.

V roce 1995 jsem absolvovala půlroční studijní stáž v National Forum Foundation (dnes Freedom House), která pro mě byla důležitou životní zkušeností. Po mém návratu z mateřské dovolené jsem pět let působila v neziskovém sektoru - na pozici zástupce ředitele v konzervativně-liberálně orientované nadaci Patriae, která se zaměřovala na organizaci vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí, výměnných studijních pobytů aj. Souběžně s mou prací v Patriae jsem v letech 1996 – 1998 pracovala jako zástupkyně ředitele sekretariátu v nadaci Forum 2000.V letech 2002 až 2003 jsem pracovala jako senior consultant v personální agentuře, kde jsem měla jsem na starosti vyhledávání vhodných kandidátů a obsazování managerských pozic ve firmách.

V roce 2004 jsem se spolupodílela na organizaci úspěšné senátní kampani Občanské demokratické strany v obvodu Praha – západ a Berounsko pro pana Jiřího Oberfalzera, tuto zajímavou práci jsem si úspěšně zopakovala v roce 2006 ve volebním obvodu Litoměřicko, Slánsko, Roudnicko pro pana Alexandra Vondru.Do ODS jsem vstoupila v době, kdy působila v opozici - na začátku roku roku 2005, členkou této strany jsem dodnes. Nikdy předtím jsem nebyla členem žádné jiné politické strany.

V roce 2006 jsem se rozhodla kandidovat v komunálních volbách v Přezleticích a následně jsem byla zvolena starostkou obce Přezletice, tuto funkci zastávám doposud. Jsem přesvědčena, že za dobu působení našeho stávajícího zastupitelstva jsme odvedli veliký kus práce. Neskromně se domnívám, že i výsledky letošních voleb do Poslanecké sněmovny, kdy ODS v Přezleticích získala více než 39% voličských hlasů, vypovídají i o mé práci na komunální úrovni.Na přelomu roku 2009/2010 jsem se společně s dalšími třemi kandidáty zúčastnila primárních voleb Občanské demokratické strany o post kandidáta do podzimních senátních voleb. V těchto primárních volbách jsem díky hlasům volitelů z řad členů ODS na Mělnicku a Praze východ zvítězila a stala se tak kandidátkou ODS do Senátu v senátním obvodě Mělník, který zahrnuje obce Mělnicka, Kralupska, Neratovicka a severní části okresu Praha východ.

Veronika Vrecionová
starostka obce
senátní obvod č. 28 - Mělník

www.veronika2010.cz

Slušná a poctivá práce. ANO, JDE TO!