JUDr. Josef Pavel

narozen 1.10.1952
Volební magazínkandidátní listinaprohlédnout online(FLASH)
ke stažení(PDF 1947 kB)

Proč kandiduji

Kandiduji, protože chci ve svém volebním obvodu prosazovat lepší život jeho obyvatel.
Ve zkratce, budu se zasazovat o udržitelnost stávajících a tvorbu nových pracovních příležitostí, zejména v tradičních oborech, kterými jsou cestovní ruch a lázeňství. Budu se zasazovat o solidaritu s potřebnými v sociální oblasti, dostupné zdravotnictví pro všechny, zajištění důstojného stáří.
Pro produktivní část populace vidím jako nosné snížení daňového zatížení živnostníků, snížení daní u zaměstnanců a lepší podmínky pro zaměstnávání občanů, aby neměli důvod k zneužívání podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek.
Chci prosazovat spravedlivé podnikatelské prostředí, stejné pobídky pro domácí i zahraniční investory pro zlepšení zaměstnanosti, jednoduchý daňový systém, zastavení růstu veřejných výdajů a zjednodušení soudního systému.
Na úřadech chci pomoci zavádět přívětivější přístup k občanům – úřady musí sloužit občanovi, nikoli naopak. Samozřejmě nechci zapomenout ani na vyžití občanů podporou sportu se zapojením podnikatelských subjektů do jeho podpory a rozumnou podporu kultury s tradicí v našem regionu.

Životopis

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Koníčky

Jezdectví (vlastní kobylka Pioleta), in-line bruslení, cyklistika, lyžování, hudba (jazz a beat - Beatles, Rolling Stones, Kabát, Chinaski, Aleš Brichta)

Ženaty, dvě děti - syn David (advokát), dcera Kateřina (advokátní koncipient), dvě vnoučata
Celý svůj profesní život zasvětil práci v hotelnictví a cestovním ruchu.
 

Zaměstnání

V letech 1996-2001    primátor města Karlovy Vary
V letech 2000-2008    hejtman Karlovarského kraje
V letech 2000-2010    předseda ODS v Karlovarském kraji
Od roku 2008    generální ředitel hotelu Thermal F., a. s.

Josef Pavel
generální ředitel hotelu Thermal
senátní obvod č. 1 - Karlovy Vary

www.josefpavel.cz

Tady jsme doma