PhDr. Irena Ondrová

narozena 19.6.1949
kandidátní listinaZlín
Kandidátní listina »PDF (21 kB)

Proč kandiduji

Kandiduji, protože chci nadále měnit a ovlivňovat veřejné záležitosti, což činím od roku 1990.

Životopis

Vzdělání

1955 – 1964    Základní škola Jirkov
1964 – 1967    Gymnázium Chomutov
1967 – 1969    Nástavbové studium Střední pedagogické školy Litoměřice
1998 – 2003    UK Praha, Filosofická fakulta, teorie kultury – kulturologie

Nejvyšší dosažené vzdělání  -  vysokoškolské ( PhDr.) (12. 1. 2006)  

Zaměstnání

1969 – 1994 učitelka, ředitelka mateřské školy
1994 – 1996 náměstkyně primátora ve Zlíně (oblast školství, kultury, sociálních věcí, public. relations)
1996 – 2002 senátorka za obvod č.78 Zlín (po dobu 6 let ve vedení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, 2 roky předsedkyně, 4 roky místopředsedkyně)
2002 - 2006 náměstkyně primátora ve Zlíně (oblast kultury, vysokého školství, sociálních věcí, zahraniční vztahy)
2006 – dosud primátorka města Zlína

Další aktivity

- Členka správní rady Univerzity T. Bati ve Zlíně
- Členka Správní rady Nadace T. Bati.

Zájmy

Kultura, cestování, lidská práva, zvířata.

Politická orientace

- Do roku 1989 nebyla členkou žádné politické strany.
- V roce 1991 vstup do ODS

Rodinné poměry

Vdaná, jeden syn.

Irena Ondrová
primátorka
kandidátka na primátorku - Zlín

www.odsprozlin.cz

Velké cíle se nemění.