MUDr. Tomáš Indra, MBA.

narozen 14.7.1966
kandidátní listinaÚstí nad Labem
Kandidátní listina »PDF (120 kB)

Proč kandiduji

Ústí nad Labem má obrovský potenciál pro rozvoj. Je městem atraktivních podnikatelských příležitostí i městem bohatých kulturních tradic. Jsem přesvědčen, že rozhodování města by se mělo více opírat o názory veřejnosti. Nelze, alespoň podle mého názoru, rozhodovat o nás - bez nás. Chtěl bych navázat na aktivity předešlých primátorů, například pokračovat v krocích směřujících k omezování sociálních dávek u těch, kteří zneužívají naši solidaritu. Podporuji poctivé lidi, aby opět získali pracovní místa. Občané města si zaslouží kvalitu života vyspělé Evropy, tedy kvalitní zdravotní péči, dobré pracovní příležitosti, mladí dobré podmínky pro studium, čisté město, prostor pro sportovní a kulturní aktivity. Na tom všem chceme pracovat a věříme, že nám obyvatelé města dají šanci.

Životopis

Vystudoval 1. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze.
Absolvoval atestační zkoušky 1. stupně a 2. stupně v oboru všeobecné chirurgie a oboru traumatologie.
Svou praxi začínal na II. chirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

MUDr. Tomáš Indra, MBA se narodil 14. července 1966.

V roce 2004 byl jmenován náměstkem ředitele pro zdravotní péči. O rok později byl pověřen funkcí ředitele Masarykovy nemocnice a následně jmenován na základě konkurzu s účinností od 1. 1. 2006.
V roce 2007 byl jmenován rektorkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ředitelem Ústavu zdravotnických studií.

Od roku 2007 působí jako člen představenstva Krajské zdravotní, a.s. a jako externí expert pro hodnocení projektů z Regionálního operačního programu Severozápad NUTS II. Od roku 2010 podniká a je jednatelem společnosti Maison de Santé, s.r.o..

MUDr. Tomáš Indra, MBA absolvoval řadu odborných stáží a kurzů se zaměřením na traumatologii, plastickou chirurgii, management ve zdravotnictví a mediální komunikaci. V roce 2007 ukončil studium MBA na Prague international business school při VŠE Praha úspěšnou obhajobou závěrečného projektu. Je členem zdravotní sekce Hospodářské komory, Asociace nemocnic ČR, České společnosti úrazové chirurgie či Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Je ženatý a má dceru.

Do komunální politiky vstoupil v roce 2006, kdy byl zvolen zastupitelem a členem Rady statutárního města Ústí nad Labem. Byl místopředsedou Sociálně zdravotní komise.
V roce 2010 se stal lídrem kandidátky do zastupitelstva města Ústí nad Labem.


 

Tomáš Indra
lékař, manažer, podnikatel
kandidát na primátora - Ústí nad Labem

www.ods-ul.cz

Hlavou zeď prorazíš, jen se při tom někdy odře