Ing. Jaroslav Vymazal

narozen 13.3.1955
kandidátní listinaJihlava
Kandidátní listina »PDF (27 kB)

Proč kandiduji

Rád bych pokračoval v rozdělané práci, která má koncepci a bylo by dobré ji dotáhnout do konce. Jihlava nutně potřebuje nová parkovací místa, připravujeme také rozšíření sítě městské hromadné dopravy a vybudování dopravního terminálu. Budu i nadále usilovat o dobudování tolik důležitého obchvatu města. Jihlavě chybí odpovídající síť pohodlných bezbariérových tras pro pěší, imobilní spoluobčany a další nemotorovou dopravu. Funkční doprava je nezbytný základ pro další rozvoj města ve všech oblastech.

Chtěl bych prosadit větší počet strážníků pro zvýšení bezpečnosti a pořádku v Jihlavě. Měl by pokračovat trend vzniku veřejných sportovišť a ploch pro volný čas. Nutné jsou méně populární investice do kanalizační sítě, která je rovněž nezbytná pro fungování a rozvoj města. To vše s odpovědným přístupem k rozpočtu. 

 

Životopis

Primátor statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal se  narodil  13. března 1955 ve Vyškově na Moravě. Dětství strávil spolu se čtyřmi sourozenci v rodinném domku rodičů ve Slavkově u Brna. Po složení maturitě na gymnáziu absolvoval na Elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde později také úspěšně zakončil studium na katedře pedagogiky. Po studiích působil jako učitel odborných předmětů na středních školách, později jako zástupce ředitele a ředitel školy.

Celoživotním koníčkem primátora je sport, závodně se věnoval lehké atletice a později triatlonu. Tomu se věnoval nejen závodně, ale založil také triatlonový klub, uspořádal řadu závodů s celorepublikovou působností pro děti i dospělé a věnoval se trenérské činnosti. Nyní patří k jeho koníčkům cyklistika, jízda na in-line bruslích, tenis, běh na lyžích a vysokohorská turistika. Vedle sportu má celou řadu dalších zájmů.

Byl rovněž členem sportovní komise (poradní orgán Rady města), a to zvýšilo jeho zájem o politiku. V roce 2003 vstoupil do ODS, v následujícím roce byl zvolen členem Rady místního sdružení ODS a v lednu roku 2006 byl zvolen předsedou MS ODS v Jihlavě.

V komunálních volbách, které proběhly na podzim roku 2006 byl zvolen primátorem města Jihlavy. 

Jaroslav Vymazal
primátor
kandidát na primátora - Jihlava