Ing. Jana Bártová

narozena 18.7.1963 v Jihlavě
kandidátní listinaDěčín
Kandidátní listina »PDF (33 kB)

Proč kandiduji

Nejsem rodilá Děčíňačka, ale v tomto městě žiji, pracuji a podnikám již bezmála 25 let. Za tuto dobu jsem se naučila vnímat a poznávat problémy nejen celého města a jeho okolí ale také problémy všedního života mnoha lidí, se kterými při své profesi přicházím denně do styku.

Mám pocit, že Děčín stále není tím městem, kterým by měl být pro svůj charakter a polohu předurčen. Asi se již nikdy nestane významným průmyslovým centrem, dopravním uzlem či základnou pro vnitrozemskou plavbu. Pro tyto činnosti zde nejsou a nebyly vytvořeny odpovídající ekonomické podmínky a jejich postupné oživení dnes není nikdo schopen zaplatit. Přesto je možné význam města umocnit především ve sféře služeb, turistiky, kultury a vzdělání. To také bude hlavní náplní mé práce v komunální politice a zároveň jedním ze stěžejních důvodů mé kandidatury.

Do ODS jsem vstoupila v roce 2001 a od roku 2006 jsem členkou zastupitelstva města, kde jsem byla zvolena předsedkyní finančního výboru. Z těchto pozic jsem měla dostatek možností seznámit se s chodem a řízením města a jeho organizací. Není třeba si nalhávat, že vše funguje a slouží tak jak má, či k plné spokojenosti našich občanů. Kandidaturu na čelní pozici jsem proto přijala především z důvodu přinést další pozitivní změny do dění ve městě a života jeho obyvatel stejně tak řešit s maximálním úsilím i jejich každodenní problémy. Není mi lhostejné, kde vyrůstají mé děti, žijí moji přátelé a ostatní spoluobčané.

Životopis

Vzdělání

1978 - 1982 SEŠ Praha
1982 - 1986 VŠE Praha – obor ekonomika dopravy a spojů 

Zaměstnání 

Od roku 1986 – 1993  pracovala ve společnosti ČSPL a. s.
1993 – dosud  jednatelka společnosti DeCe Consult s.r.o. 
Od roku 1994 zapsána v seznamu daňových poradců ev. č. 962 
Od roku 2006 je členkou zastupitelstva statutárního města Děčín za ODS.
Od roku 2006 je předsedkyní finančního výboru statutárního města Děčín.       

Rodinný stav

Vdaná, manžel ing. Bohumil Bárta pracuje jako ředitel DPmD, a. s.

Děti

syn Martin Bárta (22 let) studuje VŠ v Liberci
syn Tomáš Bárta (13 let) studuje na Gymnáziu v Děčíně

Zájmy

sport, zejména cyklistika, běh, lyžování

Jana Bártová
daňový poradce
kandidátka na primátorku - Děčín

V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.