Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou