V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.