Zlepšíme podmínky pro podnikání

07.10. 10:52

Občanští demokraté navrhují sérii opatření, která výrazně omezí byrokracii v podnikání. Cílem návrhů je zlepšit podmínky pro podnikání v České republice. ODS navrhuje zjednodušení konkrétních norem i systémová řešení v podobě zavedení centrálního registru oznamovacích povinností a dnů právní účinnosti. Tématem dnešní tiskové konference bylo i řešení dopadů rozvoje fotovoltaické energetiky.

Návrhy ODS na snížení regulace podnikání vycházejí z analýzy více než 50 legislativních předpisů. Jedná se o legislativu regulující vstup do podnikání, uvádění výrobků na trh, sdílení dat, statistická zjišťování, daňové povinnosti, environmentální povinnosti nebo poštovní služby. Analýza se zaměřila na legislativu, za kterou zčásti odpovídá resort průmyslu a obchodu, zčásti spadá do kompetence dalších ministerstev. Zvláštní pozornost se zaměřila mimo jiné na dopady environmentální politiky, která je v gesci Ministerstva životního prostředí.

„Omezíme byrokracii v podnikání a uvolníme ruce podnikatelům. Snížení regulace, které prosadila ODS, již do konce roku 2009 ušetřilo českým firmám administrativní náklady v hodnotě přes 9 miliard korun. Nyní máme připravený další balík návrhů, které administrativní zátěž firem srazí minimálně o dalších 8 miliard,“ říká předseda ODS a premiér ČR Petr Nečas.

Vláda se bude věnovat snižování regulace v podnikání systematicky. Zavede test hodnocení dopadů regulace na malé a střední podniky a provede analýzu platných právních předpisů, která identifikuje nejvíce zatěžující regulaci. Veřejné instituce navíc přestanou po podnikatelích požadovat údaje, které již mají v různých úředních registrech k dispozici.

„Naším cílem je, aby mezi úřady obíhala data, nikoli podnikatelé. Tomu napomůže zřízení centrálního registru oznamovacích povinností. V databázi si budou moci úřady zjistit, ve kterém veřejném registru naleznou potřebnou informaci o konkrétní firmě. Díky tomu nebudou muset podnikatelé poskytovat státu stejné informace o své firmě několikrát,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu a ekonomický expert ODS Martin Kocourek.

Orientaci v legislativě malým a středním firmám usnadní „dny právní účinnosti“. Změny legislativy budou nabývat účinnosti jen k dopředu obecně známým termínům, například jednou za pololetí. Současně s novým právním předpisem bude zveřejňován také jeho výklad ve formě metodického pokynu, který podnikatelům zjednoduší porozumění novým požadavkům.    

Program vládní koalice nese v oblasti podpory podnikání výrazný rukopis ODS, která do něj prosadila většinu svých programových bodů. Živnostníkům ulehčí život především zrušení  povinnosti platit DPH za zboží a služby dodané firmám, které jim za ně nezaplatily. Stát půjde příkladem ve zlepšení platební morálky tím, že bude striktně dodržovat 30 denní splatnost faktur. Při ukončení živnosti také nebudou živnostníci platit daň z příjmu z faktur, které jsou více než 4 roky po splatnosti.

Tématem dnešní tiskové konference bylo i řešení dopadů rozvoje fotovoltaické energetiky. 

„Cena elektřiny je jedním z klíčových faktorů pro konkurenceschopnost českých firem. Připustit její razantní zdražení by znamenalo zasadit české ekonomice fatální ránu. Čekalo by nás přesouvání výroby do zahraničí a propouštění, což by ohrozilo daňové příjmy státu a způsobilo existenční problémy v řadě domácností,“ říká předseda ODS a premiér ČR Petr Nečas. „V příštím týdnu představíme konkrétní kroky, díky kterým bude nárůst ceny elektřiny pro domácnosti a podniky v příštím roce pouze jednociferný,“ doplnil Petr Nečas.

Vláda doposud přijala sérii kroků, díky kterým se v letošním roce nepostaví fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 700 MW. To znamená úsporu na podporách pro obnovitelné zdroje energie zhruba 7,8 miliardy korun. Kromě zastropování podpory pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů prosadila vláda také rychlou legislativní změnu, díky které již od března 2011 nebudou mít nárok na podporu fotovoltaické elektrárny postavené na zelené louce. Dále vláda zrušila daňové prázdniny pro obnovitelné zdroje a lineární odpisy nákladů na jejich pořízení.