Petr Nečas: Nemůžeme dále žít nad poměry, když šetří celá Evropa

14.10. 15:57

Dámy a pánové, milí přátelé,

děkuji vám! V závěru této perné volební kampaně pokládám za důležité začít právě slovy poděkování. Zda naše kampaň byla více či méně úspěšná, o tom rozhodnou voliči. Ale už dnes v určitém ohledu můžeme mluvit o jejím úspěchu: ukázali jsme, že jsme opět stranou jednotnou a pracovitou. Stranou, které jde především o Českou republiku a že duch posledního kongresu sdílí prakticky celá členská základna ODS a všichni naši sympatizanti.

Petr Nečas Zůstáváme přitom i nadále jedinou stranou, která letos dokazuje za pochodu uskutečňování vnitřní proměny, aniž bychom opouštěli svá tradiční témata a zpronevěřovali se zavedené značce. Nemusíme účelově měnit svůj program, jako někteří konkurenti. Netváříme se, že změnou politické strany změníme či zapomeneme na svoji minulost. Pracujeme a máme výsledky, zatímco jiní často jen mlátí prázdnou slámu.

Říká se, že není nic zastaralejšího než včerejší noviny. Platí to i pro volební slogany, které zpravidla nepřežívají okamžik voleb. Co přetrvává, je styl kampaně a její základní sdělení. Naše kampaň se vyznačovala velkou věcností a korektností. Na svých billboardech jsme vypichovali témata, která podle nás trápí českou veřejnost a vyžadují neodkladné řešení.

Neslibovali jsme nesplnitelné, neuráželi politické odpůrce a povýšenecky jsme nepoučovali voliče.

Naše základní sdělení v těchto volbách neztratí platnost ani po nich. Sdělovali jsme z billboardů a říkáme i teď, že přebíráme plnou odpovědnost za uskutečnění hlubokých a neodkladných reforem, bez nichž Česká republika nenapravitelně zaostane za čelem civilizačního pelotonu. Dějiny našeho národa nás zavazují k tomu, abychom se pokusili vrátit naší zemi na místo, kam tradičně patří.

Jako vždy obzvlášť pokrytecky se vůči nutnosti potřebných strukturálních změn zachovali socialisté všech zabarvení. S kyselou tváří uznávají nutnost reforem, ale jen za podmínky, že budou „spravedlivé“. Jaký smysl asi tak vkládají do slova spravedlnost? Tak jako v minulosti jejich zglajchšaltované představy ožebračily náš národ a prvorepublikovou společnost bohatých, středních a chudých nahradily společností jenom chudých – tak i nyní záměrné oddalování reforem a další vědomé zadlužování státu může přivést na mizinu celou společnost a bohatí, střední a chudí doplatí na to rovným dílem. Jsou snad reformy prováděné španělskými nebo řeckými socialisty nějakým způsobem obzvlášť „spravedlivé“? Zdá se, že tamní obyvatelé tomu moc nevěří.

Svými sliby v případě úspěchu zablokovat v Senátu jakékoli reformní zákony vlády dokazují socialisté, že jim vůbec nejde o reformy, ale především o možnost ochromit modernizační vývoj v naší zemi, a tím ji navždy uvěznit na zadním dvorečku Evropy.

Zároveň slibují nesplnitelné. Senát nemůže zásadním způsobem měnit vládní politiku, může ale reformy brzdit a komplikovat. S následky, které vidíme v některých evropských zemích doslova v přímém přenosu. Neváhají se přitom opírat o komunisty a nátlakové aktivity všeho druhu. Přestože vědí, že bez skutečných a ne vždy populárních změn čeká naši zemi cesta do dluhové pasti se všemi dopady na naši ekonomiku a občany.

Dobře si uvědomujeme, že reformy jsou bolestivé, ale zároveň neodkladné. Teprve naší vládě se podařilo začít u sebe a naši snahu snížit platy ústavních činitelů a omezit výhody ústavních činitelů nemůže popřít nikdo. Začínáme ořezávat státní aparát, což se někomu může zdát příliš radikální. Ale jinde ořezávají víc, vyžaduje si to ekonomická situace. Veřejný sektor nereagoval na globální krizi jako sektor soukromý a podnikatelský, i on musí zkrátka dýchat s ekonomikou.

Nemůžeme dále žít nad poměry, když šetří celá Evropa. Sociální demokracie stále nabízí staré recepty bez ohledu na měnící se globální situaci. Socialisté zadlužovali stát, socialisté zadlužují kraje a dnes hrozí, že budou zadlužovat i naše města a obce. Zabraňme jim v tom.

Reformy jsou hořké jako každá medicína. Jde nám o to, aby reformy byly úspěšné. Budou-li úspěšné, budou i spravedlivé, neboť z nich bude mít prospěch celá společnost. Pro jejich prosazení uděláme v koaliční vládě maximum. Tuto zodpovědnou politiku přitom chceme provádět nejenom na úrovni státu, ale i měst a obcí.

Věříme, že toto sdělení pochopili i voliči. Ještě jednou děkuji všem kandidátům, členům, sympatizantům za tvrdou práci v kampani a podporu, kterou chceme přetavit v tvrdou práci ve vládě, v Senátu nebo v obecních a městských zastupitelstvech.

Žádám proto všechny odpovědné občany, aby podpořili kandidáty občanských demokratů.


Petr Nečas
předseda ODS a premiér ČR