Petr Nečas: Děkuji všem voličům za podporu ODS

23.10. 18:51

Děkuji voličům, kteří ve druhém kole senátních voleb podpořili kandidáty ODS. Díky této podpoře se ODS podařilo dosáhnout zvolení osmi senátorů. Gratuluji všem zvoleným senátorům, a samozřejmě především novým senátorům z řad ODS – Veronice Vrecionové, Petru Bratskému, Pavlu Eybertovi, Tomáši Jirsovi, Jiřímu Oberfalzerovi, Milanu Pešákovi, Přemyslu Sobotkovi a Miloši Vystrčilovi.

Chci také poděkovat členům ODS, jejím sympatizantům, členům Modrého týmu a všem kandidátům, kteří v těch uplynulých 18 měsících kandidovali ve sněmovních, komunálních a senátních volbách, za práci, kterou odvedli v této nepřetržité volební kampani.  

Jako předseda Občanské demokratické strany blahopřeji České straně sociálně demokratické, která získala největší počet mandátů a v těchto senátních volbách dosáhla nejvyššího úspěchu a vítězství.

Počet zvolených senátorů ODS odpovídá našim realistickým představám. Je třeba připomenout, že občanští demokraté šli do tohoto volebního střetu s obhajobou 18 senátorských mandátů. Sociální demokracie neobhajovala žádný mandát. Celá vládní koalice obhajovala 22 senátorských mandátů z 27. Obhájit všechny tyto mandáty byl téměř nemožný úkol.

Jsem rád, že občanští demokraté potvrdili, že jsou standardně jednou ze dvou nejsilnějších stran v této zemi. Osmi mandáty jsme potvrdili svůj standardní výsledek.

Potěšitelnou zprávou pro všech 10 milionů obyvatel v této zemi je, že druhým kolem senátních voleb skončila nepřetržitá 18 měsíční kampaň, která začala v dubnu 2009 před volbami do Evropského parlamentu.

Politická reprezentace nyní bude moci veškeré své úsilí bez ohledu na stranické zabarvení věnovat především péči o tuto zemi.

Občanští demokraté jsou součástí reformní vlády. Výsledek komunálních a senátních voleb nezmění poměry v koaliční vládě ani o jeden jediný milimetr. Tyto poměry jsou dány výsledkem květnových voleb do Poslanecké sněmovny, koaliční smlouvou a vládním programovým prohlášením.

Vláda má před sebou obrovské úkoly. Musíme využít unikátní okno příležitosti, které se vytvořilo k modernizaci této země. Musíme pokračovat v reformách a dotáhnout je k úspěšnému výsledku.

Všechny klíčové reformní kroky jsme připraveni konzultovat s demokratickou opozicí. Považujeme to za samozřejmý způsob chování a samozřejmou součást politické kultury. Jsem přesvědčen, že vládní koalice bude táhnout za jeden provaz.  

Voliči nám dali obrovskou šanci. Vládní koalice společně dosáhla 118 mandátů a byl by hřích, pokud bychom tuto šanci promrhali. Tato vláda, tato vládní koalice by ztratila důvod ke své existenci.

Občanští demokraté budou pevnou a integrální součástí vládní koalice. Všeho, čeho chceme dosáhnout, můžeme dosáhnout pouze společně. Jako jedna vláda, jedna vládní koalice, jako jedno uskupení spolupracující na základě koaliční smlouvy a vládního programového prohlášení.