Korupci nebudeme tolerovat ve vládě ani v ODS

05.10. 10:39

Z veřejných rozpočtů se v České republice každoročně vynakládají stovky miliard korun na veřejné zakázky. V roce 2009 přesáhla celková suma, kterou stát a obce zaplatily v různých tendrech, 500 miliard korun. Přestože je dnes situace zřetelně lepší než za socialistických vlád, kdy jen čtvrtina těchto zakázek probíhala přes otevřená výběrová řízení, stále je velký prostor pro korupci. Chceme transparentnější trh veřejných zakázek, zaměříme se už na prevenci a úspory.

Z veřejných rozpočtů se v České republice každoročně vynakládají stovky miliard korun na veřejné zakázky. V roce 2009 přesáhla celková suma, kterou stát a obce zaplatily v různých tendrech, 500 miliard korun. Přestože je dnes situace zřetelně lepší než za socialistických vlád, kdy jen čtvrtina těchto zakázek probíhala přes otevřená výběrová řízení, stále je velký prostor pro korupci. Chceme transparentnější trh veřejných zakázek, zaměříme se už na prevenci a úspory.

Protikorupční opatření ODS neprosazuje pouze na úrovni ministerstev a centrálních úřadů.  Principy transparentních výběrových řízení budeme zavádět i v komunální sféře.

Pro potírání korupce nestačí pouze postihovat případy odhaleného úplatkářství. Je nutné především řešit příčiny takového jednání. Nejvhodnější cestou, která se osvědčila i v zahraničí, je zprůhlednění systému zadávání veřejných zakázek. Dalším lékem na omezení korupce je také snížení míry přerozdělování ve veřejné sféře, stejně jako tlak na větší efektivitu při vynakládání veřejných peněz. Jen zvýšení efektivity v zadávání veřejných zakázek o 5 % přinese úspory 30 miliard korun.

ODS do vládního programu prosadila řadu opatření, která výrazně omezí korupční prostředí. Hlavním principem je především zvýšení kontroly průběhu veřejných zakázek, kterou výrazně posílí zveřejňování všech důležitých informací o připravovaných i realizovaných tendrech.

Na internetu budou k dispozici životopisy zakázek, které budou obsahovat kompletní údaje o konkrétních tendrech: zadávací dokumentaci, váhy rozhodovacích kritérií, průběh výběrového řízení, jména členů komise, uzavřené smlouvy i vyúčtování. Pod drobnohledem bude průběh malých i velkých zakázek. Průhlednost zakázek velké hodnoty navíc posílíme tím, že zavedeme losování jejich členů.

Zpřísní se také pravidla pro společnosti, které se budou ucházet o veřejné zakázky. Firmy budou mít povinnost o sobě sdělit všechny podstatné informace. Společnosti bez předem známé a průhledné vlastnické struktury ztratí možnost se do tendrů hlásit. Díky tomu již nebude možné, aby zakázky vyhrávaly firmy napojené na vedení obce nebo některý z centrálních úřadů.

Pro standardní nákupy materiálu a služeb budou státní úřady využívat on-line aukce. Kromě průhlednosti zakázky přinese toto opatření také tlak na snižování ceny, za kterou úřady materiál a služby pořizují. Výdaje nad 1 milion korun budou zveřejňovány na internetu.

Protikorupční opatření prosazovaná ODS se netýkají pouze chodu úřadů, ale zasahují také do oblasti justice. Zřídíme specializované soudní senáty a specializované útvary státního zastupitelství, zejména v oblasti boje proti korupci a závažné finanční kriminalitě. Důležitým impulsem pro prevenci korupčního jednání bude zpřísnění trestů za korupční jednání, zejména u úředních osob.