Bohuslav Svoboda: Žádné zakázky do voleb nad 40 milionů

13.10. 11:34

"Rada hlavního města Prahy neprojedná do komunálních voleb žádný materiál, který by se týkal zadávání veřejných zakázek či uzavíral smlouvu s vítězem výběrového řízení. V mnoha svých vystoupeních jsem garantoval, že mám v pražské ODS natolik silnou pozici, že jsem schopen garantovat skutečnost, že Rada hl. m. Prahy neprojedná před komunálními volbami žádnou zakázku, která by svým rozsahem přesahovala 40 mil. Kč.

Jak jsem řekl, tak se také stalo. Všechna výběrová řízení přesahující částku 40 mil. Kč budou projednána až nově ustavenou Radou hlavního města Prahy, která vzejde z nadcházejících komunálních voleb. Kritiku některých stran a prohlášení o tom, že pražská ODS zadá před termínem komunálních voleb několik výběrových řízení, vnímám jako lacinou a populistickou předvolební rétoriku, která se nezakládá na reálných faktech. Za jednu ze svých priorit po případném zvolení do funkce primátora považuji zadání důkladných a zejména nezávislých posouzení smluv, které by pro město mohly být nevýhodné,“ okomentoval kritiku předvolebních poměrů na Magistrátu hlavního města Prahy kandidát na primátora za ODS doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Korupční jednání a jak mu zabránit

Problematiku korupce považuji za jeden z nejzávažnějších negativních jevů v dnešní společnosti vyskytující se napříč společenskými aktivitami od politiky přes hospodářství. Hodně se o problému mluví, jaké je však řešení? Níže uvádím několik programových bodů, které budu prosazovat v případě, že budu zvolen primátorem hlavního města Prahy:

o    zajistím provádění externích auditů, které prověří všechny zakázky nad 100 mil. Kč

o    nejdůležitějším kritériem pro výběrová řízení bude cena projektu

o    zajistím, že způsob hlasování jednotlivých členů Rady hl. m. Prahy bude veřejný

o    zajistím spolupráci s provozovatelem protikorupční linky 199

o    prověřím, že na internetu hlavní město Praha uvádí úplné údaje o výběrových řízeních v aplikacích eTender a Zakázky pod lupou a stanovím funkční a osobní odpovědnost za aktualizaci dat

o    zavedu povinnost vedení a zveřejnění tzv. "rodného listu" ke každé veřejné zakázce na internetu pro všechny uživatele

o    zajistím vyloučení uchazečů z výběrových řízení s netransparentní majetkovou strukturou a s vlastnictvím tzv. akcií na majitele

o    zajistím zapojení zástupců občanů do komisí pro veřejné zakázky a vytvoření jejich registru