Jan Pijáček

krajský zastupitel
uvolněný starosta obce
člen regionální rady

č.p. 124
687 61  Vlčnov

Životopis

Jan Pijáček se narodil jako prvorozený syn v Ostrožské Nové Vsi 11. 7. 1958. V roce 1976 ukončil střední odborné učiliště ve Valašském Meziříčí jako stolař. Do politiky vstoupil roku 1990, kdy byl zvolen místostarostou Vlčnova, kterým zůstal 8 let. Od roku 1998 dosud zastupuje obec Vlčnov jako starosta. Do zastupitelstva Zlínského kraje byl poprvé zvolen v roce 2008, 4 roky byl členem Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor. Členem krajského zastupitelstva je dodnes. 

Spoluzakládal mikroregion Východní Slovácko a 3 roky zastával funkci předsedy. S Petrem Gazdíkem a dalšími kolegy založili celorepublikovou organizaci Sdružení místních samospráv ČR. Impulsem k založení bylo nespravedlivé přerozdělování peněz ze státní pokladny v neprospěch malých obcí a měst. Po založení této organizace přijalo členství více než 1 000 obcí a Jan Pijáček byl jejich zástupci požádán, aby se stal na dva roky 1. předsedou. Dodnes zastupuje SMSČR v komisi Ministerstva kultury a v komisi Ministerstva pro místní rozvoj, z toho 2 roky jako člen republikové komise prestižní soutěže Vesnice roku.

V roce 2010 byl na 2 roky zvolen předsedou celosvětové organizace samospráv Inter-City Intangible Cultural Cooperation Network (ICCN), zabývající se ochranou nehmotné kultury světa, již pomáhal zakládat. Přednáší na Vysoké škole ekonomické na katedře arts managementu. Hlavní náplní přednášek je lidová kultura a její udržitelnost a význam v 21. století. Bývalým ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem byl jmenován členem České národní komise pro UNESCO.  

Je ženatý, s manželkou vychovali 3 děti. Volný čas věnuje především své rodině, přírodě, folklóru a četbě, rád si poslechne dobrou hudbu a podívá se na český klasický film.

Články (9)

Další články