Jaroslav Král

krajský zastupitel
uvolněný starosta města
místopředseda oblastního sdružení

Zámek 49
294 71  Benátky nad Jizerou

Životopis

Narodil se 28. září 1947. Celý život prožívá v Benátkách nad Jizerou, je absolventem SVVŠ a SPŠ elektrotechnickou, které zakončil maturitami v letech 1982–1985. Při Energetickém institutu absolvoval pomaturitní specializační studium Ochrana a tvorba životního prostředí zakončené závěrečnou prací a zkouškou.

Do roku 1990 pracoval v závodě Carborundum Electrite jako revizní technik elektrických zařízení a ekolog. Od roku 1990 vykonává uvolněnou funkci starosty města Benátky nad Jizerou. Pod jeho vedením dosáhlo město zásadního rozvoje ve všech oblastech své působnosti. V devadesátých letech se jako předseda Sdružení obcí přiléhajících k bývalému VVP Mladá a později jako předseda Svazku obcí Dolního Pojizeří aktivně podílel na delimitaci bývalého VVP Mladá včetně odstranění ekologických zátěží po sovětské armádě.

Od roku 2000 pracuje v Zastupitelstvu Středočeského kraje. Do roku 2008 jako neuvolněný radní (oblast investic a sportu a předseda Komise pro sport), od roku 2008 jako zastupitel (místopředseda Komise pro sport).

Je činný v Radě svazu měst a obcí ČR za Komoru měst. Je ženatý, má dvě děti a tři vnoučata.

Články (1)

Další články