Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Michal Zácha

předseda regionálního sdružení

Martin Major

místopředseda regionálního sdružení

Petr Procházka

místopředseda regionálního sdružení

Petr Sokol

místopředseda regionálního sdružení

Jiří Vogel

místopředseda regionálního sdružení

Pavel Bruštík

člen regionální rady

Dalibor Horák

člen regionální rady

Robert Knobloch

člen regionální rady

Martin Novotný

člen regionální rady

Radek Průcha

člen regionální rady

Mojmír Sokol

člen regionální rady

Nina Škottová

členka regionální rady

Petr Vintrocha

člen regionální rady

Markéta Záleská

členka regionální rady

Lubomír Žmolík

člen regionální rady