18. prosince 2012

Oldřich Vlasák: Havlovo Srdce se rozsvítilo na budově Evropského parlamentu

Nad vstupem do budovy Evropského parlamentu Altiero Spinelli v Bruselu se dnes (17.12.) v podvečer rozsvítilo velkorozměrné neonové Srdce, které bylo nainstalováno na Pražském hradě ke konci druhého prezidentského období Václava Havla - v prosinci 2002.

Evropský parlament bude zdobit do konce ledna 2013. Osobní záštitu nad technicky i administrativně velmi náročným projektem převzali místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák a primátor Prahy Bohuslav Svoboda.
Oldřich Vlasák: „Slavnostním rozsvícením neonového srdce zde v Bruselu si společně s Vámi připomeneme první výročí úmrtí Václava Havla, posledního československého a prvního českého prezidenta. Sešli jsme se zde, abychom uctili památku člověka, který symbolizoval hodnoty, které jsou i budou platné navěky. Václav Havel je pro mě osobně symbolem boje za svobodu a demokracii, boje proti totalitě, boje proti komunismu. Pro Čechy i Slováky je Václav Havel symbolem sametové revoluce v roce 1989, která znamenala ukončení více než čtyřicetileté nadvlády totalitní Komunistické strany a umožnila Československu návrat mezi standardní demokratické státy Evropy.
Díky perestrojce a uvolnění režimu v tehdejším Sovětském svazu reprezentované Gorbačovem a obdobným politickým změnám v okolních státech, i díky Havlovi, došlo k pádu totalitních režimů a mohla být započata další část integrace Evropy. V tomto ohledu je Václav Havel zcela jistě osobností evropského, resp. světového formátu, protože přispěl ke konci studené války a zboření zdi mezi východem a západem Evropy.
Dokládají to nejenom slova předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa při převzetí Nobelovy ceny, podle kterého byl Václav Havel jedním z inspirátorů evropské integrace. Pro mnoho soudobých světových politiků Havel zůstává zosobněním odvážnosti, opravdového státníka, který odvedl velký kus práce na znovusjednocení Evropy.
Přestože Václav Havel strávil většinu svého života v nedemokratickém režimu, kterým byl pronásledován, zachoval si svou lidskost a optimismus. Tyto vlastnosti připomínal i svým podpisem, ke kterému připojoval malé srdíčko.
Tímto symbolem - Srdcem v nadživotní velikosti si nyní připomínáme odkaz Václava Havla v Bruselu.
Je pro mě ctí, že jsem jako místopředseda Evropského parlamentu mohl tento projekt iniciovaný Hlavním městem Prahou zaštítit a podpořit. Rád bych na tomto místě poděkoval primátoru Hlavního města Prahy, Bohuslavu Svobodovi, že se rozhodl tuto akci uspořádat.
Zvláštní poděkování patří také předsedovi Evropského parlamentu Martinu Schulzovi, za jeho osobní podporu, i všem kolegům a úředníkům, bez jejich vstřícnosti a nasazení by se rozsvícení Srdce nikdy neuskutečnilo."(Z vystoupení O. Vlasáka při slavnostním rozsvícení neonového Srdce Václava Havla.)

Ing. Oldřich Vlasák

Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda regionálního sdružení
člen výkonné rady
zastupitel statutárního města
poslanec EP

Více o autorovi