Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS. Je volena kongresem – jeden člen za region. Řídí se statutem, který schvaluje kongres. Kontrolní a revizní komise se zřizují na celostátní a regionální úrovni.