Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Roman Hoza

předseda oblastního sdružení

Dalibor Kondler

místopředseda oblastního sdružení

Marek Andrýsek

člen oblastní rady

Martin Burdík

člen oblastní rady

Michal Guth

člen oblastní rady

Zdeněk Polášek

člen oblastní rady

Stanislav Řihák

člen oblastní rady

Eduard Sedlář

člen oblastní rady